Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Direktiver

Oversigt over direktiver om arbejdsmiljø

27. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Her er link til Arbejdstidsdirektivet, som er et af hoveddirektiverne på arbejdsmiljøområdet. 

Fra denne oversigtsside har EU-Kommisssionen opstillet links til mange temasider for Kommissionens arbejde, herunder arbejdsmiljø. Kommissionens korte beskrivelser af de politiske forslag resumeer (tidligere SCADplus) giver et godt overblik på dansk. 

Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark. Fakta-ark om Beskæftigelse, arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøagenturet, EU-Agenturet, ligger i Bilbao i Nordspanien og har fungeret siden 1996. Det har etableret en meget omfattende web-tjeneste, hvor meget findes på dansk. Agenturets engelske navn er "European Agency for Safety and Health at Work".

Dublin-instituttet. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene er en EU-institution, som laver undersøgelser og notater om arbejdsmarkedet, særligt arbejdsmiljø og ligestilling. 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.