Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

7.884 kemikalier registreret under REACH

Prisen på 2.1 milliarder euro for registrering af kemikalier er givet godt ud, mener EU-Kommissionen og borgere i EU, der finder, at Europa er blevet sikrere at leve i

06. Feb. 2013Kemikalielov, REACH | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det er blevet lettere at få oplysninger om farlige kemikalier, der er på markedet, siden der blev stillet krav om registreringer. 7.884 kemikalier er nu registreret, siden den særlige REACH-forordning i EU trådte i kraft. En række farlige kemikalier er samtidig blevet erstattet med mindre farlige. Industrien har samtidig forsket i nye, mindre farlige kemikalier, og det har forbedret konkurrenceevnen i industrien.

Det fremgår af en rapport, som EU-Kommissionen har offentliggjort. Den falder i tråd med, at en undersøgelse fra Eurobarometer også finder, at borgerne generelt finder, at kemikalier er blevet sikrere. 61 procent i en undersøgelse svarer, at kemikalierne er sikrere end for ti år siden.

EU-Kommissionen erkender, at der har været betydelige omkostninger ved registreringen. Den beløber sig til 2,1 milliarder euro (over 16 milliarder kroner). Den kemiske industri drev da også aktiv lobby-virksomhed mod lovgivningen, inden den blev vedtaget. Kommissionen finder dog, at industrien i dag erkender, at den også har givet fremdrift i den kemiske industri, der har forsket og udviklet for at finde erstatningsprodukter.

-          Vores kemiske industri kan blive førende i verden inden for innovation, og denne ambition vil blive underbygget af REACH, der er den mest omfattende lovgivning om kemikalier i verden, siger EU-kommissær Antonio Tajana i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Kommissionen finder, at det er muligt at forbedre lovgivningen, men at der ikke er behov for de store ændringer. Medlemslandene kan dog håndhæve lovgivningen bedre. Kommissionen samarbejder med medlemslandene om både vurderingen af arbejdet og for at få en klarere opdeling i, hvad der er EU-Kommissionens opgave, medlemslandenes og det særlige kemikalieagenturs.

Desuden lægger Kommissionen op til, at administrative byrder for små og mellemstore virksomheder kan mindskes ligesom deres gebyrer. De små og mellemstore virksomheder i branchen ser REACH som en af de ti mest omkostningsfulde EU-lovgivninger.

Kommissionen vil fortsat støtte forskning på området. Siden 2007 er der stillet 330 millioner euro til rådighed for forskning i kemikalier.

Selv om Kommissionen peger på, at REACH styrker den europæiske kemiske industri, har det ikke øget det europæiske kemikaliemarked. I 2003 udgjorde det 30 procent af markedet i verden. I dag er det 21. Kina har det største marked. Derfor er det også i eksporten, den store fremtid ligger for industrien, og Kommissionen glæder sig over, at den kemiske industri stadig er den største eksportør i verden.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.