Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Bedre oplysninger om farlige stoffer

Det europæiske arbejdsmiljøagentur vil have bedre oplysninger om farlige stoffer og giver nye tips og råd om, hvordan ansatte og arbejdsgivere kan forstå og formidle risici ved de farlige stoffer

12. Jul. 2013Kemikalielov, REACH | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De farlige stoffer omgiver ansatte på virksomheder i vidt omfang. Trods lovgivning arbejder lønmodtagere stadig med de farlige stoffer uden i tilstrækkeligt omfang at vide, hvor farlige de er, og hvordan de skal håndtere dem uden at udsætte sig for risici. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur erkender problemet og har oprettet et såkaldt e-faktablad, der giver ansatte og arbejdsgivere tips og råd, så de lettere forståd og kan formidle de forskellige risici ved de farlige stoffer.

EU har med REACH-forordningen en generel lovgivning om kemikalier og også lovgivning om oplysning og etiketter og indpakning. Oplysningerne er imidlertid i en lang række tilfælde vanskelig at forstå, og det er også uklart, hvad der skal oplyses om. Ofte er det nødvendigt at søge oplysninger hos producenter, der ikke giver alle informationer om deres produkter.

Arbejdsmiljøagenturet lægger vægt på, at de ansatte kan få oplysninger om stoffer og bliver uddannet i, hvordan de skal arbejde med dem. De skal vide, hvad de arbejder med, hvor grænsen for det forsvarlige er, som hvor længe de kan arbejde med stofferne, og hvad de skal gøre, hvis der sker ulykker.

Etiketter skal have oplysninger om, hvem der har fremstillet produktet og relevante numre, der identificerer faregrader.

Oplysninger om det særlige e-faktablad, se her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.