Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Institutioner

19. Dec. 2006 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Her kan du finde baggrund, fakta og nyheder om EU's institutioner.

 

 

 

Kommissionen - EU-Kommissionen eller Europa-Kommisionen er den formelle initiativtager til al lovgivning på EU-plan.

Hvem bestemmer hvad?
Her kan du læse om, hvilke beføjelser traktaterne giver til de forskellige instanser i EU.

 

 

 

 

 

Ministerrådet. Medlemsstaternes ministre vedtager EUs love i Rådet for Den Europæiske Union. Møderne er opdelt efter faglige områder.

Europa-Parlamentet er EUs direkte valgte enhed med medlemmer organiseret i politiske partier.

 

 

 

 

EU formandskaber. Ledelsen af Ministerrådet går på skift hver halve år mellem medlemslandene.

 

EF-domstolen. Domstolen i Luxembourg afgør sager om krænkelser af traktaterne.

 

 

 

 Links til EU-lovgivning

EU's budget. Budgettet vedtages af Parlamentet og Rådet hvert efterår. Forud går en længere budgetprocedure.

 

 

 

 

Gennemsigtighed i EU. Kritikere beskylder ofte institutionerne for at være lukkede og hemmelighedsfulde.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.