Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Samlet social- og miljøfront mod EU’s ”bedre regulering”

Over 50 faglige organisationer og NGO-grupper opretter fælles gruppe, der vil holde øje med EU-Kommissionens arbejde med ”bedre regulering” og kontrollerer, om arbejdet begrænser bl.a. miljø-, social- og arbejdsmæssige fremskridt

20. May. 2015Erhverv | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionens gigantiske projekt for bedre regulering i EU vil blive overvåget af flere end 50 europæiske organisationer, der frygter, at Kommissionen er på vej til at deregulere EU til skade for lønmodtagerne, forbrugerne og miljøet. Organisationerne finder, at de ikke i tilstrækkelig grad er blevet hørt i processen frem til EU-Kommissionens udspil om ”bedre regulering” i går, og at deres advarsler ikke er taget alvorligt.

Direktøren for den europæiske afdeling af ”Friends of Earth”, Magda Stoczkiewicz, udtaler, at det, som EU-Kommissionen lægger frem, i realiteten drejer sig om deregulering.

-          I et svar på en lobbyisme fra et stærkt erhvervsliv planlægger Kommissionen at svække, forsinke og eliminere miljømæssige standarder, siger Magda Stoczkiewicz.

Regionalchef i den faglige UNI Europa, Oliver Roethig, siger, at gruppen vil dele informationer, holde øje med EU-Kommissionen og reagere samlet, når lønmodtagernes, det civile samfunds og forbrugernes interesser er på spil.

Som tidligere omtalt på fagligt.eu satte EU-Kommissionen sig fra starten sidste år sig det mål, at EU skulle lovgive om store spørgsmål og ikke regulere om alt muligt. Den hollandske EU-kommissær, Frans Timmermans, afviste på et pressemøde i går, da han præsenterede Kommissionens oplæg, at der var nu var tale om deregulering. Der var heller ikke tale om mere eller mindre lovgivning, men det, han kaldte ”bedre lovgivning”. Det betød, at Kommissionen ville målrette sit arbejde mod de prioriteter, som EU satte sig, og holde sig fra de mindre spørgsmål.

Formanden for den europæiske faglige EFS, Bernadette Ségol, understreger, at hun ikke kan være imod en bedre lovgivning. Men hun finder, at EU-Kommissionens forslag lægger op til lange, kostbare og bureaukratiske procedurer, før et udspil bliver til et konkret forslag og bevæger sig gennem det politiske system.

Oplæg skal således passere et ”udvalg for forskriftskontrol”, hvis seks medlemmer plus en formand gennemgår de data og tekniske analyser, der ligger bag et oplæg.

Kommissionen opfordrer også både Rådet og Europa-Parlamentet til at se på konsekvenser af de ændringsforslag, som de kommer med. Hver af institutionerne kan desuden foreslå, at et ekspertudvalg på tre personer fremlægger yderligere analyser af et forslag for at se på kvaliteten og konsekvenserne. Oven i det kommer forslag ud i en række høringer, før det er gennem lovgivningsmaskinen.

Parters aftaler kommer gennem ”maskinen”

EFS finder, at det ikke blot bremser hele lovgivningsprocessen, men også flytter magt væk fra politikerne i Rådet og Europa-Parlamentet, og at rækken af konsekvensanalyser gør det vanskeligt at ændre på Kommissionens forslag.

-          Eksperter, der ikke er valgt, får en hovedrolle i EU-lovgivningen, og en ny, bureaukratisk maskine bliver skabt, mener Bernadette Ségol.

Fagbevægelsen frygter også, at den ny lovgivningsproces vil ramme de aftaler, som parterne på arbejdsmarkedet indgår, så de skal igennem samme analyser og ikke blot bliver omsat til lovgivning.

EU-Kommissionen afviser ikke, at parternes aftaler kommer gennem maskinen med konsekvensanalyser, og at Kommissionen på den baggrund beslutter, om den godkender eller afviser det, som parterne er enige om. Kommissionen kan ikke ændre i aftalen og understreger, at parterne er uafhængige. Derfor kan der blive særlige ordninger, når det gælder de aftaler, som parterne er enige om.

Opretter nyt udvalg

Kommissionen understreger også, at arbejdet med en platform for regelforenkling ikke er slut. Et udvalg for det såkaldte REFIT-program arbejdede frem til sidste efterår på at gøre EU-lovgivningen enklere. Kommissionen nedsætter nu en efterfølger, REFIT-platformen, der kommer til at indsamle yderligere forslag til, hvordan de lovgivningsmæssige byrder kan mindskes. Platformen får medlemmer fra erhvervslivet, civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og også fra de 28 medlemslande.

Repræsentanter fra de organisationer, der har samlet sig i gruppen, der kontrollerer processen for ”bedre regulering”, vil dermed også være med i den ny REFIT-platform.

Gruppen vil også samarbejde med medlemmer af Europa-Parlamentet, der også er kritisk i forhold til processen med ”bedre regulering” og frygter, at det betyder deregulering og tilbageskridt.


 EU-Kommissionens udspil kan ses her: http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.