Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.11.10 Kina før G20: Læg ikke op til planøkonomi igen

05. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Verdens førende lande får en række økonomiske problemer på bordet, når de samles til G20-møde i Seoul i næste uge. USA provokerer med en kapitalindsprøjtning i økonomien på 600 milliarder dollar, som den tyske finansminister Wolfgang Schäuble kalder i strid med den økonomiske linje, der blev aftalt på sommerens G20-møde i Toronto i Canada.

Kina afviser samtidig at gå ind i nye diskussioner om kursen på sin yuan og afviser også nye forslag om sætte faste tal for grænsen mellem landes eksport og import. Kina anerkender problemerne med ubalancer i handelstal, men den kinesiske chefforhandler ved G20, Cui Tiankai, siger ifølge Reuters, at det er en dårlig ide at sætte fokus på den diskussion.

- At sætte kunstige måltal på kan ikke andet end minde os om gamle dages planøkonomi, siger Cui Tiankui, der ud over at være chefforhandler også er viceudenrigsminister.

USA’s finansminister, Tim Geithner, har foreslået, at der bliver en grænse for, hvor stor et lands handelsoverskud kan være. Der er talt om et loft på fire procent af BNP. Den kinesiske ledelse har tidligere sagt, at målet for den kinesiske handelspolitik ikke er de store overskud, men ønsker ikke politisk fastsatte loft.

Den største ubalance er samhandelen mellem Kina og USA. Men kineserne har i første omgang rettet øjnene mod ubalancen over for Europa ved at indgå en aftal med Frankrig om at fordoble importen over de kommende fire år – på bedste planøkonomiske vis. Kinas præsident, Hu Jintao, underskrev under disse dages statsbesøg i Frankrig før næste uges G20-møde en aftale, der blandt andet betyder, at kineserne køber 102 Airbus-fly. I aftalen ligger også betydelige køb af telekommunikationsudstyr og støtte til opbygning af kinesiske kernekraftanlæg.

Tættere samarbejde med EU

Det kinesiske Xinhua News lægger vægt på, at Frankrig og Kina er enige om linjen på det kommende G20-møde. Det skal tjene til at genopbygge mønstrene for global vækst og grundlaget for det internationale finanssystem, så det bliver sundere og mere solidt. Frankrig, der overtager ledelsen af G20, bliver lovet støtte fra Kina til at gøre det særlige forum centralt for de internationale forhandlinger om den globale økonomiske udvikling.

Selv om kineserne modsætter sig den centrale fokus på den kinesiske yuan, hedder det, at både Frankrig og Kina ønsker at fremme en koordineret, stabil og sammenhængende makroøkonomisk politik, der lægger op til reformer på valutamarkederne og i det finansielle system. Begge lande afviser protektionisme og ønsker, at der endelig bliver aftaler i den særlige Doha Runde.

Kineserne lægger vægt på, at Frankrig er rede til at arbejde for, at båndene mellem EU og Kina styrkes.

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, sagde ifølge BBC før den kinesiske delegations ankomst, at Kina ikke skal ses som en trussel, men som en mulighed.

Nye lande mod USA’s pengeudpumpning

De kinesiske interesser på G20-mødet vil imidlertid også være sammenholdet mellem BRIK-landene og de øvrige nye vækstlande. Netop flere af de landes ledere udtrykker vrede over den udpumpning af dollar, som USA lægger op til. En indisk embedsmand siger til Reuter, at USA selvfølgelig har ret til at pumpe penge ud for at redde sin økonomi, men at andre lande så også har ret til at gå egne veje for at tjene egne interesser. Embedsmanden fandt, at en aftale om valutaer på G20-mødet måtte være en, som begge blokke tjente på – altså både USA og de udviklede lande og så vækstlandene.

Japan og flere lande i både Asien og Latinamerika er bekymrede for den stigning i valutakurser, de har set i den senere tid og igen efter det amerikanske vækstinitiativ. De frygter samtidig en øget inflation.

Seoul bandlyser kaviar og foie gras

De sydkoreanske værter forsøger at skabe en stemning på G20-mødet, så det viser vejen for mådehold for omverdenen. Ifølge Arirang News bliver der intet fråseri, når de 150 deltagere får ti frokoster og middage gennem de to dages møder.

Der bliver både kød, fisk og vegetarisk mad, og både kaviar og foie gras er bandlyst for ikke at provokere. Vinene bliver holdt på et rimeligt niveau. Det hedder, at fokus er på økonomisk genopretning. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.