Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.11.10 G20-møde: Største fremskridt eller total skuffelse?

15. Nov. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

G20-landene nåede på deres møde i Seoul til enighed om, at landene ikke skal bruge devalueringsvåbnet for at forbedre deres konkurrenceevne. Men ellers var beslutningerne på mødet få, og resultatet skuffende.

Det er det overvejende synspunkt i de vestlige medier, efter konklusionerne fra det to-dages møde slap ud. Lederne vil også opstille retningslinjer for, hvordan de betydelige ubalancer i verdenshandelen påvirker væksten i verden. Men lederne fra verdens førende lande nåede ikke frem til, hvordan USA kunne komme ud af sit enorme underskud på handelsbalancen. Den amerikanske præsident, Barack Obama, stod til gengæld fast på, at landenes valutaer i større grad må følge de økonomiske realiteter, og t udviklingslandene og her især Kina må lade kursen følge udviklingen på et mere frit pengemarked.

- Det er noget, jeg har rejst med præsident Hu Jintao fra Kina, og vi vil nøje overvåge den kinesiske møntfods udvikling, sagde Obama efter mødet ifølge BBC.

USA finder, at den kinesiske yuan er kunstig svag, og at det er den største grund til, at USA lider af et kolossalt handelsunderskud.

Kina har også et handelsoverskud over for EU, og i EU fører Tyskland an som landet, der sælger og sælger og holder igen med import. Både Kina og USA modsatte sig derfor i Seoul amerikanske krav om, at der på en eller anden måde måtte være en grænse på fire procent for et lands overskud i handelen.

Den britiske konservative premierminister, David Cameron, fandt, at det var optimistisk, at man kunne tro, at et så vanskeligt spørgsmål blot blev løst ved et møde som det i Seoul.

Barroso og Van Rompuy tilfredse

Både formanden for EU-kommissionn, José Manuel Barroso, og formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, deltog i mødet og var tilfredse med udfaldet. Begge fandt, at det var tilfredsstillende, at man var enige om at tage fat på spørgsmålet om, hvordan væksten kunne vokse mere harmonisk. Nu vil man kikke på, hvordan indikatorer kan se ud for, hvordan ubalancerne bedømmes.

Både Barroso og Van Rompuy så også med tilfredshed på, at G20-landenes ledere bekræftede, hvad IMF tidligere har godkendt, at udviklingslandene får større magt i den internationale valutafond, IMF.

Det betyder, at Europa mister indflydelse, men afspejler til gengæld blot realiteterne.

Udviklingslande får større betydning

Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, bemærker da også, at G20 i sig selv netop er udtryk for, at udviklingslandene er kommet ind på den globale bane. Den bliver ikke længere domineret af G7-landene med hovedvægt på vestlige lande. Xinhus finder det karakteristisk, at vestlige medier ligefrem taler om et ”G20 uden tøj på”, så ser Xinhua det som et stort fremskridt og citerer den sydkoreanske præsident netop for at lægge vægt på det og den styrkede position i ledelsen.

- Gennem meget lang tid har kernen i den globale ledelse været domineret af de mest udviklede lande, sagde et researchteam i G20 Yoon Deok-ryong til Xinhua og påpegede, at en del af magten flytter fra topniveauet til underliggende strukturer, hvor udviklingslandene får mere at sige.

Han hæftede sig også ved, at man tidligere talte om en ”markedsorienteret valutakurs”. Det var nu strammet til en ”markedsbestemt valutakurs”. Selv om mange fandt den ændring ubetydelig, mente nummer to af lederne i G20’s forberedelseskomite, Lee Chang-yong, at det reelt var en dramatisk ændring set i et økonomisk perspektiv.

APEC styrker frihandel

Flere også vestlige iagttagere påpegede efter mødet, at en pludselig ændring af den kinesiske valutakurs kunne føre til ubalancer. Det er nødvendigt, at ændringerne sker i en harmonisk udvikling.

Samtidig peger blandt andre Financial Times finanskommentator, Martin Wolf på, at der stadig er voldsomme potentialer i Kina, efterhånden som middelklassen vokser. Det gør Kina til det område, hvo der stadig er størst vækst de næste 30 år.

Kina er nu den førende inden for bilindustrien. Senest har BMW udvidet kraftigt. I tøjindustrien strømmer firmaer til. Senest har amerikanske Gap åbnet som led i en international udvidelse.

En del af deltagerne på G20-mødet fortsatte i weekenden til et møde blandt APEC-landenes ledere. Det særlige samarbejde mellem lande i Asien og Stillehavsområdet lagde for første gang op til en egentlig strategi for vækst i regionen. Den indbefatter en udvikling af frihandelen.

Den kinesiske præsident, Hu Jintao, sagde efter mødet, at det nærmer sig en deadline for etableringen af frie handel og frihed for investeringer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.