Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

15.09.11 ILO: Banker må tilbage til ”kedelig bankvirksomhed”

15. Sep. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Tiden er nu til, at den økonomiske drivkraft i verden igen bliver den reelle økonomi med produktion. Det finansielle system må stå til tjeneste for den udvikling.

Det sagde generaldirektøren for FN’s arbejdsorganisation, ILO, Juan Somavia, da han talte under samlingen i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Somavia mente, at bankerne måtte tilbage til at drive ”almindelig kedelig bankvirksomhed”.

- Det betyder, at det at sætte produktive investeringer i gang i den reelle økonomi må være i hjertet af det at føre politik, sagde generaldirektøren, der uddybede med, at der skulle være ordentlige betingelser for de bæredygtige virksomheder og mindre til rådighed for uproduktive og risikable produkter.

Juan Somavia lagde op til et tættere samarbejde mellem EU og ILO, der arbejder med alle sider af arbejdsmarkedet. EU står netop over for store udfordringer med mangel på beskæftigelse og store sociale forandringer. ILO har et stort program for anstændige arbejdsforhold, og Somavia påpegede, at EU har problemer med både usle lønninger, der ikke bringer folk over fattigdomsgrænsen, uanstændige arbejdsforhold, social udelukkelse og langtidsarbejdsløshed.

- Når arbejdsmarkedet er revet itu, lider vore familier og samfund, sagde Juan Somavia.

Han advarede mod, at krisen bliver taget som undskyldning for at forringe rettigheder på arbejdsmarkedet. I stedet måtte der øget fokus på den stigende ulighed, og den ulighed gjaldt ikke kun i lønninger og velstand. Uligheden var grundlæggende inden for uddannelse, sundhed, bolig og muligheden for at optage lån.

Derfor så han det også som en udfordring at få en finanspolitisk konsolidering, som var socialt ansvarlig.

ILO og EU samarbejder om spørgsmål som børnearbejde, migration, handel og også beskæftigelse, men han mente, at samarbejdet også om andre spørgsmål kunne være tættere og omfatte også Den Internationale Valutafond, IMF, om blandt andet de tilpasningsprogrammer, som lande mødes med. IMF stiller således oftest stramme betingelser om reformer (forringelser) på arbejdsmarkeder for at yde lån.

G20-landene mødes senere på året i Cannes i Frankrig. ILO finder, at de sociale og arbejdsmæssige forhold må have en mere central placering på sådanne møder og beklagede, at der ikke var kommet mere ud af dem hidtil. Der kunne EU og ILO samarbejde om at inddrage emnet i debatten.

- 61 millioner mennesker – mindre end en procent af verdens befolkning – har den samme indkomst som 3,5 milliarder mennesker – 50 procent af verdens befolkning, bemærkede han. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.