Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.11.08 Den ny økonomiske verdensorden tager form – indhold venter

16. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De 20 førende magter i verden fortsætter drøftelserne om den økonomiske krise og en ny økonomisk verdensorden. På G20-mødet i Washington kom der lørdag ikke de afgørende beslutninger, der griber umiddelbart ind i den økonomiske politik i landene. Men lederne er enige om, hvilken vej det skal gå, og landene fortsætter arbejdet i den kommende tid.

Det, som der bliver arbejdet med, er større åbenhed om finansverdenen og krav til de firmaer, der arbejder i den. En række arbejdsgrupper kommer til at arbejde med forslag. G20-landene er således enige om at mødes igen i løbet af nogle måneder og holde mere regelmæssige møder. Der bliver lagt op til indgreb mod de dele af markederne, hvor især kapital- og hedgefonde i dag lever godt i skjul.

Den tyske kansler, Angela Merkel, sagde ifølge Frankfurter Rundschau, at markedet må blive bedre reguleret, og de, der deltager på det, må være bedre overvåget.

- Der bør ikke længere findes blinde pletter, sagde Angela Merkel, der fandt, at alle var enige om, at verden ikke igen måtte komme ud i en krise som den nuværende.


Ingen fælles økonomisk politik

De tyve landes ledere er således også enige om, at det skal sikres, at banker og andre aktører på det finansielle marked ikke igen bringer sig selv om andre i fare ved for risikable investerings- og udlånspolitikker, som bliver stimuleret af særlige gunstige former for aflønninger til lederne, hvis firmaerne vokser. Ledernes forhold kan ventes at blive strammet op.

Den britiske premierminister, Gordon Brown, har den senere tid slået til lyd for en stærkere koordineret finanspolitik, der øgede vækst og beskæftigelse. Gordon Brown ønskede, at landene satsede fælles og både satte skatter ned og øgede de offentlige udgifter.

De britiske konservatives økonomiske ordfører, George Osborne, hæftede sig ifølge BBC imidlertid ved, at Brown på G20-mødet ikke kom igennem med nogen fælles pakke, der kunne stimulere økonomien. Men sluterklæringen fra mødet taler om at øge den hjemlige efterspørgsel gennem finanspolitikken.

USA’s afgående præsident, George Bush, sagde dog, at det næppe var muligt at koordinere de 20 landes økonomiske politikker. Dertil var landene formentlig for forskellige.

Den kommende præsident, Barack Obama, udtalte imidlertid, at han er parat til at arbejde med temaerne.


Gang i WTO-forhandlinger

Gordon Brown fandt alligevel, at der var opnået konkrete resultater og så frem til, at der kom gang i de strandede forhandlinger i verdenshandelsorganisationen WTO om liberaliseringer af markeder. G20-mødet lægger op til, at der sker noget inden årets udløb. Angela Merkel mente, at der kunne ske gennembrud, før præsident Bush gik af.


Øget magt til udviklingslande

Flere ledere fra især udviklingslandene pegede på, at der er enighed om at ændre de internationale organisationer, der blev skabt ved anden verdenskrigs afslutning. Den russiske præsident, Dimitry Medvedev fandt, at de såkaldte Bretton Woods-institutioner ikke passede til den nuværende verden og skulle ændres.

Det ligger også i konklusionerne, at det sker. I dag har Kina, Indien og Brasilien færre stemmer i den internationale valutafond og Verdensbanken end tre mindre europæiske lande, og det ønsker BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina ændret.

Den brasilianske præsident, den tidligere faglige leder Luiz Inacio Lula, hilste det velkomment, at det var 20 lande, der var samlet, og ikke de sædvanlige G8-lande.

- G8 har ingen berettigelse i dag, sagde han og påpegede, at udviklingslandene måtte være med i beslutningerne nu.

Luiz Inacio Lula pegede også på, at det var de rigeste lande, der havde skabt den nuværende krise. Derfor var det også dem, der nu måtte løse deres egne problemer, før de gjorde forholdene værre for udviklingslandene. PMH

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.