Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.06.09 G8-topmøde tager fat på erhvervslivets etik og arbejdsmarkedet

29. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Lederne af otte af de førende lande i verden mødes i næste uge i L’Aquila i Italien og diskuterer den fortsatte økonomiske krise. På det særlige G8-topmøde tager landenes ledere plus EU-kommissionen fat på baggrunden for krisen og ventes at komme med forslag til samarbejde om standarder for erhvervslivets etik.

G8-landenes finansministre mødtes den 13. juni i Lecce i Italien og vedtog her oplæg om fælles principper og standarder for anstændighed, integritet og åbenhed. Oplæget er ifølge Financial Times fulgt op med en rapport, som kommer på bordet på G8-topmødet. Rapporten sætter ifølge bladet generelle principper op for den globale økonomi og de finansielle aktiviteter. Den anbefaler, at standarderne blandt andet omfatter betalingen til erhvervslivets ledere, korruption, bankvæsenet, god regeringsskik, beskatning og forholdene på markederne.

Allerede på mødet i Lecce satte finansministrene fokus på emnerne. I en udtalelse lagde de netop vægt på, at landene tilsluttede sig standarder for de tre områder, anstændighed, integritet og åbenhed og lagde op til at arbejde videre med Lecce-rammer for standarder for erhvervslivet og finanssektoren.


Styrket aktiv arbejdsmarkedspolitik

G8-mødet kommer også til at diskutere, hvordan verden kommer ud af krisen. På mødet i Lecce var der enighed om, at det går den rigtige vej. Men arbejdsløsheden stiger fortsat, og der var efter finansministrenes opfattelse stadig behov for at stabilisere økonomierne.

Finansministrene lagde op til en politik for arbejdsmarkedet, der på en række punkter ligner den, som både EU og OECD anbefaler. Det hed, at der stadig var behov for ændringerne i strukturerne på arbejdsmarkedet. Det er det, som normalt kaldes mere fleksibilitet. Men ministrene lagde også vægt på, at der var effektive sociale systemer, der beskyttede dem, der havde brug for det. Uddannelse var for G8-ministrene også et nøgleord. Det hed, at der må sættes ind med en målrettet, aktiv arbejdsmarkedspolitik for at skabe job.


G8 under forandring

G8-top-møderne får større og større betydning, idet de samler regeringsledere eller statsledere fra førende lande. USA, Frankrig og Rusland repræsenteres af præsidenten, mens det er premierministrene fra Tyskland. Japan, Canada, Italien og Storbritannien, der kommer til møderne. Desuden er EU-kommissionen repræsenteret.

G8 har ikke nogen administration bag sig. Det er et frivilligt arbejde, som et formandsland står for. Italien har det nuværende formandskab.

Den italienske udenrigsminister, tidligere EU-kommissær Frattini, ønsker at ændre sammensætningen af G8. Der skal mere vægt på udviklingslandene og særligt fokus på Afrika. Egypten foreslås som repræsentant for Afrika. Desuden trænger både Kina. Indien og Brasilien sig på.

Disse lande er med i G20-samarbejdet, som G8 holder tæt kontakt med. Mødet i Lecce lagde da også vægt på et øget samarbejde mellem både IMF, Verdensbanken, OECD og G20. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.