Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

30.03.09 EFS kræver socialt ansvar i kæder af underleverandører

30. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, roser Europa-Parlamentet for en betænkning om socialt ansvar hos underleverandører og underleverandørernes leverandører. Faglig sekretær i EFS Catelene Passchier er især tilfreds med, at parlamentet lægger op til EU-lovgivning. Hun finder, at EU-kommissionen hurtigt må spille ud.

- Hele dette spørgsmål er en meget væsentlig del af en pakke, der kan sikre, at det indre marked for tjenester udvikler sig i overensstemmelse med begrebet socialt ansvar. Der må være klare regler, så vi undgår unfair konkurrence på løn og arbejdsforhold, skat og social sikkerhed. Det er ikke kun i de ansattes interesse, men også virksomhedernes og herunder ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, siger Catelene Passchier.

I de seneste årtier indgår flere og flere virksomheder aftaler med underleverandører. Europa-Parlamentet konkluderer, at underleverancer nu er en klar del af den generelle økonomi. Men parlamentet siger samtidig, at der er problemer, og at kæden af underleverandører kan føre til, at der bliver kapløb om at være billig, og at det kan ramme løn- og arbejdsforhold.

Parlamentet peger på dagsordenen for ærligt arbejde og finder, at EU-kommissionen bør komme med forslag for underleverandører, så de almindelige standarder for arbejdsforhold, sociale rettigheder, de ansattes uddannelse og den lige behandling bliver omfattet af det ærlige arbejde.

De ansatte må informeres bedre om deres rettigheder, og virksomheder må drage omsorg for, at deres underleverandører ikke bryder regler for arbejdsmarkedet.

Parlamentet peger også på, at der er ansatte, der presses til at være selvstændige, selv om de reelt stadig er ansat i en virksomhed, og at underleverandører kan spilles ud mod hinanden i en hård konkurrence.

Både parlamentet og EFS fremhæver, at underleverandører arbejder på tværs af grænser, og at der dermed er et grænseoverskridende aspekt i problemet og derfor behov for regulering på europæisk plan.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.