Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.10.08 International fagbevægelse roser samarbejde mellem EU og Asien

28. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den internationale fagbevægelse, IFS, kalder det er skridt i den rigtige retning, at ledere fra lande i Asien og Europa lægger vægt på de afgørende lønmodtagerrettigheder og tager det rummelige arbejdsmarked op til debat. Erklæringen fra mødet for ledere i de 43 lande i Asien og Europa i det såkaldte ASEM-samarbejde fredag i Beijing har en klar henvisning til den sociale udvikling og fremhæver dialogen mellem kulturer og civilsamfund. Den er med til at sikre social fred, undgå regionale konflikter, beskytte miljøet og fremme en bæredygtig vækst, social fremgang og fælles velstand.

IFS’s generalsekretær, Guy Ryder, fremhæver, at der er en fælles forståelse for de store udfordringer, regionerne har foran sig. Mødet i Beijing viste, at regionerne er klar over de fælles økonomiske problemer i finanskrisen, og at udviklingen i klimaet og miljøet også er fælles opgaver. Og de må ikke adskilles fra den sociale udvikling.

- Ændringerne i klimaet er noget, vi ikke kan se isoleret fra at opnå fremskridt på andre områder som ordentlige arbejdsforhold og de mål, FN satte sig ved årtusindskiftet for den videre udvikling, siger Guy Ryder.

ASEM blev skabt for 12 år siden som en platform for øget dialog mellem lande i Asien og Europa, og samlingen i Beijing var det syvende topmøde, som de 43 lande i samarbejdet holdt. De 43 lande omfatter 27 EU-lande, 10 lande i ASEAN-samarbejdet og yderligere lande om Kina, Indien og Japan.

Mødet tog som omtalt på fagligt.eu i går også den finansielle krise op. For IFS er det afgørende dog, at erklæringen henviser til det møde, som en række arbejds- og beskæftigelsesministre fra ASEM-landene holdt med arbejdsmarkedets parter tidligere på måneden, og hvor ordentlige arbejdsforhold og det rummelige arbejdsmarked fik en høj placering i konklusionerne fra mødet.

Det var kun det andet møde for arbejds- og beskæftigelsesministrene. Det første fandt sted i 2006. At der to år efter holdes det næste understreger efter IFS’s mening, at der nu lægges vægt på at udveksle erfaringer om arbejdsmarkederne.

I erklæringen fra mødet for to uger siden hedder det da også, at trepartssamarbejdet og den social dialog mellem parter er helt nødvendige elementer af god regeringsskik på både nationalt og internationalt niveau, og at den sociale dialog er i centrum for de initiativer, ASEM vil komme med for arbejdsmarkedet.

Selv om landene har helt forskellige arbejdsmarkedssystemer, så hedder det, at landene vil sætte den sociale dialog og trepartssamarbejdet i centrum på den politiske dagsorden.

Guy Ryder efterlyser dog en egentlig henvisning til arbejdsmarkedets parters rolle i arbejdet med klimapolitikken i erklæringen fra Beijing.

- Det er uheldigt, da de mål, der er sat i erklæringen, ikke bliver nået, hvis fagbevægelserne og andre dele af civilsamfundene ikke er fuld forbundet med arbejdet, siger Guy Ryder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.