Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.09.10 Hold Tyrkiet på EU-banen

22. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU er Tyrkiets største handelspartner. Tyrkiet er samtidig et af de lande, som EU eksporterer mere til end landene i fællesskabet importerer fra. I 2009 havde EU’s eksport en værdi af 40,4 milliarder euro, mens importen fra Tyrkiet var på 33,6 milliarder euro. 88 procent af de direkte investeringer i Tyrkiet kommer fra EU-lande.

Alligevel hedder det i en betænkning, som Europa-Parlamentet vedtog på sin samling i Strasbourg, at handelsrelationerne må forbedres. Parlamentet opfordrer Tyrkiet til at nedbryde de handelsbarrierer, der stadig er, og åbne mere for importen af varer.

Der er stadig begrænsninger især i form af manglende anerkendelser, overflødige test og utallige tekniske forhindringer for, at europæiske varer kommer ud på det tyrkiske marked.

Betænkningen angår handelsforbindelserne og går behændigt uden om forhandlingerne om optagelse af Tyrkiet i EU.

Samhandel med andre dele af verden øges kraftigt

Socialdemokraternes Ole Christensen finder dog, at tættere økonomiske og handelsmæssige forbindelser kan blive en løftestang for de forhandlinger om optagelse, der er i gang.

- Jeg er fortsat optimist. Den berøringsangst, vi ellers ser, eksisterer overhovedet ikke, når det drejer sig om handel. Vi skal fastholde og udbygge samhandelen og det økonomiske samarbejde, så Tyrkiet fortsat kikker mod Vesten, siger Ole Christensen.

Netop at holde Tyrkiet på den europæiske bane er en af de opgaver, der ligger forude. Samhandelen med andre dele af verden vokser hurtigere end samhandelen med EU-landene. I 2008 steg Tyrkiets eksport til EU kun med fem procent og tegnede sig for 48 procent af eksporten mod 56 procent året før. Importen fra EU steg med ni procent, men importen fra andre lande med 25 procent.

De øvrige handelspartnere er først og fremmest Rusland, Kina, De Forenede Arabiske Emirater, USA og så også Iran. Tyrkiet har indgået en aftale om kernekraft med Iran.

Dagbladet The Guardian skrev i sidste uge, at der er større og større utilfredshed i Tyrkiet over manglende fremskridt i forhandlingerne med EU om optagelse. En ny undersøgelse siger, at 20 procent af tyrkerne mener, at Mellemøsten er det område, Tyrkiet først og fremmest bør knytte sig tættere til. Kun 13 procent siger EU.

Mangler på arbejdsmarkedet

Gennem de seneste fem år er antallet af tilhængere af EU-medlemskab halveret, så de nu kun tæller 38 procent. Kun hver fjerde tyrker tror på optagelse.

EU og Tyrkiet har en fælles toldunion, der siden 1996 har styrket samhandelen. Men Europa-Parlamentet beklager, at Tyrkiet ikke fjerner hindringer for varers fri bevægelighed og ikke overholder aftaler.

Parlamentet finder også, at Tyrkiet må gøre mere for at udvikle arbejdsmarkedet og her især sikre, at kvinder kan komme ud på arbejdsmarkedet.

Betænkningen omtaler ikke de faglige rettigheder direkte. Ole Christensen peger på, at udviklingen på sådanne områder har været to skridt frem og et tilbage.

- Tyrkiet lader stadig meget tilbage at ønske på områder som bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, respekt for de faglige rettigheder som også kollektive forhandlinger og strejkeretten, og den lave erhvervsfrekvens for kvinder er foruroligende, siger Ole Christensen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.