Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.08 Pres mod børns arbejde med asbest-skibe

23. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I hundredvis af miljøfarlige skibe bliver skrottet i de kommende år. Børn i Østen arbejder med skrotningen uden at kende til farerne, men det må stoppe, mener et flertal i Europa-Parlamentet. Tusinder af arbejderes liv sættes på spil under et arbejde, der både er menneskeligt nedværdigende og også sætter miljøet på spil. Børn, der arbejder med skibene, burde i stedet have uddannelse, hedder det.

På samlingen i Strasbourg stemte et stort flertal på 405 mod 251 parlamentarikere for betænkningen, der presser på for hurtigt at få styr på skrotningen af det store antal skibe, der de kommende år sejler deres sidste tur. Skibe bliver betragtet som farligt affald, og skal behandles som sådant.

Betænkningen gør EU delvis ansvarlig for de nuværende både sociale og miljømæssige problemer, der er med skrotningen af skibe, fordi en stor del af dem stammer fra EU-lande.

En stribe skibe fra EU-landene er allerede sejlet til værfter i Indien og længere østpå for at blive nedlagt. Arbejdet med skibene er udført under horrible forhold. I flere tilfælde er det blevet stoppet, og skibene sejlet retur efter aktioner og stor presseomtale.

I de kommende år bliver en række tankskibe skrottet, fordi de ikke lever op til nye krav til sikkerheden. Det anslås, at omkring 800 tankskibe bliver skrottet i år 2010, og selv om internationale organisationer har vedtaget konventioner om de særlige forhold, og den internationale maritime organisation IMO har sat arbejde i gang med regler, så går det ikke hurtigt nok, mener Europa-Parlamentet.

Det ventes, at en IMO-konvention først træder i kraft i 2012, og så lang tid må der ikke gå, før der sker noget, hedder det i parlamentets betænkning. Parlamentet finder, at Kommissionen hurtigt må komme med retningslinjer, der strammer nuværende og også gør det klarere, hvornår et skib skal behandles under særlige regler for affald. Skibenes ejerforhold og nationale tilhørsforhold må der også skabes mere klarhed over.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.