Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.01.08 Spidla til Kina om social udvikling

11. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissær Vladimir Spidla indleder fredag et tredages besøg i Kina, hvor han tager den sociale udvikling op med kineserne. Det kinesiske arbejdsmarked har en række problemer tilfælles med det europæiske. Det gælder den fri bevægelighed, problemer med et stigende antal ældre og færre unge, men også problemer med at skaffe nye, gode job og herunder ikke mindst problemer med et arbejdsmiljø, der årligt anslås at koste over 140.000 kinesere livet.

En ekspert i EU-kommissionen siger, at en række af problemerne er velkendte, men alt i Kina skal bare mangedobles. Der er over 750 millioner lønmodtagere på det kinesiske arbejdsmarked.

EU-kommissionen har indledt en dialog med Kina om de sociale forhold, der også blev understreget på det topmøde, EU og Kina holdt i november sidste år. Kommissionen har nu tæt kontakt til et særligt kinesisk akademi for socialvidenskab, hvor problemerne diskuteres. Under opholdet vil Spidla også understrege betydningen af den sociale dialog og udviklingen af et velreguleret arbejdsmarked, hvor arbejdsmarkedets parter deltager.

Kommissionens embedsmand understreger, at man godt er klar over, at der ikke er fri ret til at danne faglige organisationer, men Kommissionen har kontakt til de parter, som der er, og ser en udvikling også i deres betydning.

Kommissionen finder, at EU også er interessant, fordi Europa har erfaring med, hvordan statsstyrede økonomier kan udvikle sig til frie markeder. Kineserne er i fuld gang med at omlægge deres samfund, men med en klar politisk styring af udviklingen. Her kan de måske lære af EU også, fordi det enorme Kina er opbygget med provinser, der har en vis selvstændighed og er vidt forskellige, ligesom EU-landene er det

Arbejdsmiljøet er et af de helt store problemer. FN’s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, opgør, at antallet af arbejdsulykker i industrien steg med 27 procent fra 2001 til 2002.

De fleste ulykker sker i mineindustrien, hvor kineserne netop forsøger at uddanne sikkerhedsfolk og forbedre forholdene.

Kineserne har længe ført en politik for begrænsning af befolkningen med det mål, at en kvinde kun føder et barn. Den politik rammer nu kineserne, fordi den øger problemet med, at der bliver flere og flere ældre og færre unge til at forsørge dem. Også de sociale problemer kommer op på mødet mellem Kommissionen og kineserne.

Formålet med kommissær Spidlas rejse er ikke at komme ind på de særlige handelsforhold, hvor den kinesiske eksport til EU stiger år for år med tocifrede procentsatser og nu er det land, der sælger mest til EU. Senest er den kinesiske eksport af stål kommet i fokus med anklager om, at kineserne dumper priser.

Men disse spørgsmål ligger uden for kommissær Spidlas opgaver.

Vladimir Spidla fortsætter turen fra Kina til Japan, hvor han også tager forholdene på arbejdsmarkedet op og herunder igen problemerne med fordelingen mellem unge og ældre.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.