Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.02.07: Frit marked skaber og ødelægger job

19. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen
De frie markeder skaber både job og nye firmaer med nye muligheder. Men ændringerne rammer firmaer i andre dele af økonomierne i samfundet og rammer dermed også ansatte.

- Liberaliseringerne af handlen er derfor forbundet både med ødelæggelser af job og skabelsen af nye job. På kort sigt kan nettoeffekten i beskæftigelsen være både positiv og negativ alt afhængigt af de særlige forhold i landene, som hvordan arbejdsmarkederne og produktmarkederne fungerer.

Sådan hedder det i en ny rapport, som Verdenshandelsorganisationen WTO og FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO offentliggjorde mandag. Rapporten ”Handel og beskæftigelse” er den første fælles undersøgelse, de to organisationer har arbejdet sammen på. Den er et forsøg på at forbedre forståelsen for, hvordan handel og arbejdsmarkeder påvirker hinanden og dermed også millioner af mennesker i verden.

I den internationale fagbevægelse ITUC er generalsekretær Guy Ryder tilfreds med, at de to organisationer prøver at finde en forståelse for sammenhængen mellem handel og job. Netop fagbevægelsen har slået på, at den fri handel har både positive sider og dårlige sider. Men fagbevægelsen har savnet forståelse for de negative, og der er også mangler i rapporten.

- Konklusionerne i denne undersøgelse bekræfter mange af de positioner, vi har haft i årevis. Den sætter finderen på de store problemer, som mange arbejdere og deres faglige organisationer møder, som at arbejdsgiverne truer med at flytte produktionen rundt i verden for at holde lønningerne nede, siger Guy Ryder.

Han savner dog, at undersøgelser tager rigtig fat på den diskriminering, som grupper af ansatte møder som blandt andre kvinder og også de særlige eksportzoner, der breder sig, og hvor faglige rettigheder ikke eksisterer.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.