Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.04.08 Europa rustet til social globalisering

11. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Globaliseringen er over os og er ikke til at stoppe. Men de mange skrækscenarier, som dommedagsprofeter sender ud med mellemrum, holder ikke. Globaliseringen er ikke det onde dyr i åbenbaringen, fremgår det af en ny analyse fra Centeret for Europæiske Politiske Studier, CEPS, som EU-kommissionen har bestilt.

Analysen Er det sociale Europa klar til globaliseringen? viser, at globaliseringen fører til en række ændringer i det sociale Europa, og at der er vindere og tabere. Men generelt er Europa klar til at møde udfordringerne, hvis de enkelte lande vel at mærke indretter sig, så globaliseringen ikke giver social slagside. CEPS kommer ikke med nye kontroversielle forslag, men anbefaler generelt den politik, der er indeholdt i en række papirer om det ny begreb flexicurity og også anbefalinger, der ligger i meget af det, der er med i Kommissionens politik for vækst og beskæftigelse og social samhørighed.

- Der sker store ændringer inden for arbejdsmarkedet. Folk med de dårlige uddannelser er taberne. Og der skal satses på uddannelse, en politik for integration, reformer på arbejdsmarkedet og socialpolitikken, sagde professor Iain Begg fra London School of Economics, der har været med til at udarbejde analysen, ved et pressemøde i Bruxelles fredag.

Han påpegede, at globaliseringen ikke er til at stoppe, og at den ikke mindst den teknologiske udvikling styrker den. Priser på fragt og kommunikation er i høj grad med til at øge varers og kapitals strøm verden over.

Rapporten viser, at transporten fra Asien til Europa kun øger prisen på et fjernsyn med 2 procent. Prisen på kaffe bliver kun 1,2 procent dyrere af at skulle den halve jord rundt. Og det ville koste 293 dollar at ringe i tre minutter fra London til New York, hvis man gjorde det i 1931. Prisen i 2001 var 1 dollar, og i da kan det gøres for nogle cents endog i en bedre kvalitet.

Iain Begg fremhævede, at det er nødvendigt med et ordentligt socialvæsen, hvis landene skal klare sociale spændinger, der følger med globaliseringen. Han bemærkede, som det også slås fast i andre rapporter, at de nordiske lande har de højeste sociale udgifter, men samtidig er dem, der klarer omstillingerne bedst. Socialsektoren kan altså være en aktiv medspiller, så globaliseringen ikke bliver et spil om at fordele en lagkage, hvor der ikke bliver noget til de svage.

Uligheden øges dog i flere lande i Europa. Men det er ifølge rapporten ikke soleklart, at det skyldes globaliseringen. Ændringer i landenes generelle udvikling spiller også ind.

Rapporten omtaler ikke de følger, som globaliseringen medfører for miljø og ændringer af klimaet.

- Det har ikke ligget i oplægget for vor undersøgelse, men er absolut relevant, mente Iain Begg.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.