Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.08.10 Fire ud af fem i hele verden er uden social beskyttelse

18. Aug. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske krise har ramt den tredje verden hårdt. 98 millioner flere mennesker lever nu for under to dollar om dagen, skønner FN’s arbejdsorganisation, ILO. 81 millioner unge kan ikke finde et job. Og der er ingen hjælp at hente for hverken dem eller de ældre, der er ude af stand til at klare sig selv. Fire ud af fem af verdens indbyggere må klare sig uden nogen form for social beskyttelse.

De barske forhold for verdens fattige var oppe på det første møde i ILO’s nye rådgivningsgruppe for social beskyttelse, der holdt møde i Geneve i sidste uge. Gruppen fastslog, at den sociale politik må være rettet mod de mest udsatte grupper i samfundet. Til dem hører kvinder, børn og de unge.

Den tidligere chilenske præsident Michelle Bachelet ledede mødet og understregede, at den sociale politik spiller en helt afgørende rolle under krisen. Til politikken hører ud over egentlig finansiel støtte også hjælp til job også adgang til sundhedsydelser, mad, ordentlige sanitære forhold og uddannelse. Han mente, at den politik, der allerede er etableret, sikrede mod, at yderligere millioner kom ud i den værste fattigdom. Og den hjalp, så egentlig sociale opstande ikke brød ud.

- Men sociale politikker for beskyttelse og målet med en egentlig social sokkel for beskyttelse vil blive endnu vigtigere i de kommende måneder og år for at tackle de enorme sociale omkostninger, som den økonomiske krise har ført til, sagde Michelle Bachelet, der mente, at alle midler måtte tages i anvendelse, så det blev sikret, at den sociale beskyttelse blev en realitet for alle.

FN’s mål for det ny årtusinde understreger, at arbejdet med en social sokkel også er relevant for de udviklede lande ikke mindst under globaliseringen, hvis den skal være bæredygtig og ikke føre til yderligere fattigdom, øget ulighed og social udelukkelse.

ILO’s generaldirektør, Juan Somavia, mente, at den ny gruppes arbejde derfor kom på et kritisk tidspunkt, hvor netop den økonomiske krise generelt ramte ordentlige arbejdsforhold, sundhed og uddannelse og kunne have dramatiske sociale følger.

- Den risikerer at så tvivl om de fremskridt frem mod internationalt opnåede enighed om mål for udvikling og herunder at halvere den globale fattigdom i 2015 og også andre mål. Det er FN’s pligt at beskytte de grundlæggende elementer af den sociale samhørighed, som gør den menneskelige udvikling mulig, men som ofte er den første, der bliver ramt, når der er tilbagegang, sagde Juan Somavia. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.