Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.03.07 SF advarer mod usaglig beskyttelse af de europæiske arbejdspladser

21. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Folketinget er i øjeblikket ved at behandle en såkaldt grønbog fra EU-kommissionen om beskyttelsen af europæiske arbejdspladser mod illoyal konkurrence udefra. Her lægger Socialistisk Folkeparti op til en mere saglig og mindre politisk styret proces.

Den er blevet til under overskriften DET GLOBALE EUROPA og drejer sig i EU-sproget om ”Europas handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i en global økonomi under forandring”  – altså hvornår man kan holde de andre landes varer ude fra det europæiske marked sådan som man for nylig så det med opbremsningen af sko-import.

Beskyttelsesreglerne giver ifølge grønbogen EU mulighed for at beskytte sine producenter mod illoyal eller subsidieret import og mod dramatiske ændringer i handelsmønstret, som er skadelige for EU's økonomi. Det er vigtigt, at vi bruger disse instrumenter effektivt og omhyggeligt for at sikre overholdelse af de internationale handelsregler…”

 

Reaktion fra SF i Folketingets Erhvervsudvalg

Foreløbig har Folketingets Erhvervsudvalg drøftet grønbogen og sendt sin vurdering til Europa-Udvalgets formand. Kun SF har bemærkninger, og de gengives her i kort form:

”Den aktuelle situation i forbindelse med EU' s mulige brug af antidumping er, at både erhvervsliv og fagforeninger i berørte industrier har muligheder for at påvirke afgørelser. Det betyder sædvanligvis, at vi, som i den nylige ”sko-sag” fra Kina, ikke får objektive vurderinger af de samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved at indføre antidumpning-told.

Derfor foreslår mindretallet (SF, red.), at overvejelser om indførelse af antidumpning-told o.l. kun kan ske efter undersøgelse af de fulde samfundsøkonomiske fordele og ulemper af en upolitisk og uvildig instans, og kun hvis denne undersøgelse viser en klar fordel, kan det overvejes at indføre tolden. I denne sammenhæng er Kommissionen efter mindretallets opfattelse ikke upolitisk og uvildig."

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.