Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.02.11 Vejen banet for billigere bananer

04. Feb. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet godkendte i går en aftale, der sænker tolden på bananer fra fattige lande i Latinamerika. Aftalen slutter den handelskrig, der i 16 år har raset mellem EU-lande, der støtter bananproduktionen i gamle kolonier i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) gennem en særlig aftale, og de, der fandt, at de fattige lande i Latinamerika blev ofre for den.

Socialdemokraternes Ole Christensen hører til dem, der har kæmpet for, at landene i Latinamerika fik mere lige forhold. Han hilser det velkomment, at afgiften nu bliver sænket fra 176 euro per ton til 114 euro de kommende år. Som medlem af parlamentets udvalg for international handel og det særlige AVS-udvalg har han besøgt områderne og set, hvor usle forhold arbejderne i bananplantagerne arbejder under, og hvor ringe betaling, de hidtil har fået for det.

- Beslutningen om at sænke afgiften mindsker fattigdommen for nogle af de dårligst stillede lønmodtagere i nogle af de fattigste lande i verden, siger Ole Christensen.

Aftalen sikrer dog ikke, at forholdene nu automatisk bliver bedre for de ansatte, blot fordi plantageejere får lettere adgang til EU for deres bananer. Ole Christensen har set, hvordan bananplukkere i Cameroun har arbejdet med plukningen, mens der blev sprøjtet med farlige pesticider.

Så selv om danskerne har udsigt til at få billigere bananer, så er det efter hans opfattelse stadig en god ide at kikke efter ”fair-trade-mærker”.

- For vi skal stadig sikre os, at pengene fra den øgede eksport ikke bare lander i Chiquitas pengekasse, men at den også kommer landene og bananplukkerne til gode, siger Ole Christensen.

Aftalen sikrer kompensation til de tidligere kolonier i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Kommissionen foreslog for i marts sidste år at sikre bananproducenterne i AVS-landene en støtte, der løb op i 190 millioner euro. Den var en udløber af en WTO-aftale, der forsøgte at stoppe en banankrig mellem USA, EU og Latinamerika.

Det var WTO-aftalen, der påbød, at EU gradvist nedsatte tolden fra Latinamerika fra de 176 euro til 114 euro per ton. Den særlige støttepakke til de bananproducerende AVS-lande skulle løbe fra 2010 til 2013 og var et supplement til den, landene modtager gennem Den Europæiske Udviklingsfond.

Støtten skulle gå til:

  • Investeringer i større konkurrencedygtighed.
  • Økonomisk udvikling i flere retninger.
  • Til at afbøde sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af den øgede konkurrence.

EU lægger op til at forlænge aftalen med AVS-landene, der har særlige tilpasninger og særlige partnerskabsaftaler indbygget.

Europa er den helt store importør af bananer i verden. Alene danskerne spiser omkring 100.000 ton bananer om året.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.