Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

07.07.09 Førende landes ledere drøfter økonomi, mad og klima

07. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Lederne for otte førende lande i verden mødes de kommende dage i Italien på en samling i G8-kredsen og diskuterer den økonomiske krise. Men det italienske formandskab for G8 har indbudt en lang række landes ledere til mødet, hvor også de store internationale organisationer deltager og tager fat på en række andre centrale emner.

EU er med i G8-kredsen og EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde på et pressemøde i Bruxelles før sin afrejse, at G8-mødet kommer på et afgørende tidspunkt for de test, der må til for at se, om landene er i stand til at løse de mange problemer, der er for tiden. Han understregede i den forbindelse Europas rolle.

- Europa har tilbudt et lederskab, når det gælder at tackle udfordringerne, der række lige fra overvågning af de finansielle markeder til en bæredygtig klimapolitik og en politik for handelen i verdenen, sagde Barroso.

Europa står også stærkt på G8-møderne. Fire EU-lande plus EU-kommissionen er med på møderne. Det er Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien. De øvrige lande er USA, Rusland, Japan og Canada. Møderne har været holdt hvert år siden 1975. De har fået stigende betydning, selv om der nu er langt større opmærksomhed om G20-møderne, hvor de nye, stærke udviklingslande som Kina, Brasilien, Indien, Mexico og Sydafrika også er med.

Diplomater i Bruxelles hæfter sig da også ved, at EU-landenes økonomi- og finansministre i dag forbereder et kommende G20-møde i Pittsburgh i USA i september og ikke tager G8-mødet op. EU-kommissionen lægger imidlertid vægt på G8-mødet og påpeger, at der ventes klare konklusioner på en række spørgsmål som klima, fødevarer og udviklingspolitik og også den økonomiske og finansielle krise.

G8-landenes økonomi- og finansministre har da også som omtalt på fagligt.eu forberedt mødet i den italienske jordskælvsramte by L’Aquila. Ministrene advarede på deres møde mod at slække på krisepakker, da krisen ikke var slut. De tog også fat på diskussionerne om de finansskandaler, der har været i en række lande, og diskussionen om god regeringsskik.


Beslutninger binder politisk

Selv om beslutningerne på møderne i G8 ikke er retligt bindende, så binder de politisk, hedder det i Kommissionen. Mødet i Italien ventes da også at bygge videre på tidligere beslutninger som i Heiligendam i Tyskland i 2007, hvor landenes ledere tog fat på overvejelserne om at halvere CO2-udledningerne med 50 procent i 2050, og sidste år i Japan gik videre med klimapolitikken.

José Manuel Barroso sagde på pressemødet, at det var hensigten, at man i Italien kom nærmere en løsning på de spørgsmål, der kommer op på klimatopmødet i København i december.

- Der er kun 153 dage til København. Det haster at finde løsninger, sagde Barroso.

Han understregede, at finansieringen af klimapolitikken blev et emne, selv om det ikke bliver denne gang, man finder løsningerne. Men de kan lægge en linje for diskussionerne senere også i Pittsburgh.


Energisikkerhed

Energipolitikken kommer ikke kun op, når landenes ledere diskuterer klimapolitikken. Spørgsmålet om energisikkerhed bliver også rejst.

José Manuel Barroso så på pressemødet især på de europæiske problemer med afhængigheden af Rusland. Han hilste det velkomment, at en aftale om den stærkt omdiskuterede Nabucco-gasforbindelse ventes underskrevet i næste uge. Den særlige pipeline løber fra Azerbaijan gennem Tyrkiet, Bulgarien, Rumænien og Ungarn og betyder dermed, at landene er mindre afhængige af gas fra Rusland gennem Ukraine.


Bredere samarbejde end G20

I Kommissionen er det opfattelsen, at G8-samarbejdet er bredere end G20-samarbejdere, når det drejer sig om politiske emner. På mødet i Italien deltager en lang række afrikanske lande fredag, hvor temaet er den økonomiske krises betydning for udviklingslandene.

På et møde i Skotland i 2005 lagde G8-landene op til at øge støtten til ulandene. Behovet for hjælp er imidlertid øget i takt med, at den finansielle krise i verden har udviklet sig til en egentlig økonomisk krise. Millioner i ulandene bliver arbejdsløse, og krisen ventes at skubbe endnu 200 millioner mennesker ud i fattigdom

G8 lagde tidligere op til en fødevarehjælp på 10 milliarder dollar, men ifølge BBC er der kun brugt halvdelen. FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, anslår, at der er behov for investeringer på omkring 30 milliarder dollar i udvikling af landbrug for at afhjælpe fattigdommen.

Barroso sagde i Bruxelles, at de penge, der ikke er brugt af den tidligere støtte, nu burde anvendes til direkte støtte til ulandene. Han påpegede, at EU i forvejen er den største bidragyder og mente, at forståelsen for at hjælpe var blevet større. Det var også et spørgsmål om landenes egen sikkerhed for at få fødevarer og ikke bare et spørgsmål om nødhjælp.

- Vi må hjælpe landmændene med at komme videre, sagde Barroso. pmh
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.