Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

12.05.09 Kina advarer mod protektionisme – USA i gigantunderskud

12. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU og Kina lægger op til et tættere samarbejde. På et møde i Bruxelles mellem en række EU-kommissærer og ledende politikere og embedsmænd fra Kina blev parterne fredag enige om styrke det økonomiske samarbejde og på den måde lette den økonomiske krise.

Kina er som EU-landene ramt af det økonomiske tilbageslag, og den kinesiske vicepremierminister Wang-Qushan advarede efter mødet mod, at lande nu bruger krisen til at føre en protektionistisk politik. Han var imod de restriktioner, EU har indført over for kinesiske produkter.

EU-kommissær for handel, Catherine Ashton, delte opfattelsen, at protektionisme skal undgås, og begge parter vil arbejde på, at den særlige Doha-runde under WTO om friere handel igen kommer på skinner, så der kan indgås en aftale.

- Handel og investeringer vil føre os ud af den nuværende krise. EU og Kina vil derfor stå sammen og opfordre til, at der kommer et skifte i konklusionerne i Doha-runden, som vil hjælpe med at fremme handelen og få den til at føre os ud af krisen, sagde Wang-Qushan.

Selv om der ikke kom epokegørende beslutninger ud af mødet, så understreger antallet af involverede, at dialogen mellem Kina og EU tages alvorligt. Kina stillede med 12 ministre, der dækkede en række områder, og Kommissionen var tilsvarende repræsenteret af 14 kommissærer. Desuden var der repræsentanter for en række store virksomheder, selv om også de små og mellemstore virksomheders muligheder for at komme ind på det kinesiske marked blev drøftet.


USA’s underskud på ti år er 1.588 mia. dollar

Netop adgangen til det kinesiske marked er noget, der ikke kun bekymrer EU-kommissionen, EU-lande og de europæiske virksomheder. Også i USA er der stigende problemer med underskud på handelsbalancen over for Kina.

På mødet i Bruxelles de særlige krisepakker taget op. Kina bruger omkring 435 milliarder dollar til særlige initiativer, der kan øge væksten, og EU-kommissionen er optaget af, at europæiske virksomheder kan byde på opgaver.

Både for USA og EU-landene gælder, at Kina er vokset som handelspartner. Men der er importen fra Kina, der tæller. I 2007 stod Kina for 16 procent af importen til EU-landene, men kun seks procent af eksporten fra EU-landene.

Det europæiske underskud over for Kina stiger år for år. Det var på 48,8 milliarder euro ved årtusindskiftet, men øget til 160 milliarder i 2007.

For USA er situationen imidlertid værre. Fra 1998 til 2008 var det samlede handelsunderskud på 1.588 mia. dollar, og også her er der tale om en stigning år for år fra kun et underskud på 3.489 mia. dollar i 1988 til 22 mia. i 1993 og videre op til 56,9 i 1998 og 266,3 mia. sidste år.

De seneste fem år er det samlede underskud på 1.118 mia. dollar og altså mere end det dobbelte af det beløb, som kineserne sætter af til en særlig krisepakke.

Derfor indgår investeringer i EU også i drøftelserne med kineserne ligesom forbrugerbeskyttelse, ophavsrettigheder, fødevaresikkerhed og klimapolitikken. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.