Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-Domstolen støtter asylansøgeres kritik af tilbagesendelser

22. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

22.12.2011 Afghanske, iranske og algierske asylansøgere får EU-Domstolens medhold i, at det var forkert, at britiske og irske myndigheder sendte dem tilbage til Grækenland, hvor de i første omgang havde søgt ophold. Domstolen slår fast, at tilbagesendelser ikke må finde sted, hvis myndighederne kunne forvente, at de i Grækenland ville blive udsat for umenneskelig behandling. Og det måtte myndighederne antage.

Dermed følger EU-Domstolen Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis såkaldte storkammer tidligere har afgjort i en principiel sag, at det var i strid med Menneskerettighedskonventionen, at Belgien sendte afghanske asylansøgere tilbage til Grækenland under henvisning til Dublin-forordningen.

Forordningen mellem EU-landene siger, at en asylansøger kun får sin sag behandlet i et EU-land. EU-lande har derfor sendt asylansøgere, der er rejst videre, tilbage til det land, de først kom til. Grækenland modtager imidlertid så mange asylansøgere, at de bor under stærkt kritisable forhold, og derfor stiller sagen sig anderledes i det tilfælde, mener både Menneskerettighedsdomstolen og EU-Domstolen.

Dublin-forordningen skulle hindre, at asylansøgere ”shoppede” rundt i EU-systemerne og søgte asyl, hvor de forventede, at det var lettest at få asyl. Det land, hvor asylansøgeren illegalt først er kommet til, er ansvarlig for behandlingen af sagen.

Tyskland, Sverige og Norge hører til lande, der har suspenderet overførslen af asylansøgere til Grækenland, fordi de her vil leve under umenneskelige forhold.

En talsmand for den britiske indenrigsminister siger til BBC, at domstolens afgørelse var ventet, men frustrerende. Han opfordrede Kommissionen til at lægge pres på Grækenland for at få forbedret forholdene for asylansøgere der.

- Vestlige lande sender ikke folk tilbage til afrikanske diktaturer, men til et andet EU-land, hvor respekten for den grundlæggende rettigheder må anses at være i orden, sagde talsmanden. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.