Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

04.05.11 Grænsekontrol i EU under ekstreme flygtningestrømme

04. May. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen kom i dag med det ventede forslag, der åbner for grænsekontrol inden for EU for lande i Schengen-samarbejdet. EU-kommissær Cecilia Malmström understregede ved præsentationen i Bruxelles, at EU har glæde af indvandring, men at der kan være situationen som under den nuværende uro i det nordlige Afrika, hvor flygtningestrømme skaber helt uoverskuelige problemer.

- Det kan af hensyn til stabiliteten i Schengenområdet også blive nødvendigt under helt ekstraordinære omstændigheder midlertidigt at genindføre en vis kontrol ved de indre grænser, hvis dele af de ydre grænser kommer under kraftigt, uventet pres, sagde Cecilia Malmström.

Over 650.000 personer er flygtet fra Libyen og Tunesien under borgerkrisen. Selv om det kun er omkring 25.000 af dem, der er søgt til Europa og her i første række Italien for at få et bedre liv, har flygtningene skabt kaos i Italien, der har givet midlertidige opholdstilladelser. En del af flygtningene og her især tunesere har søgt tilflugt i Frankrig, der herefter strammede grænsekontrol trods de åbne grænser i Schengen-samarbejdet.

Den italienske premierminister, Silvio Berlusconi, og Frankrigs præsident, Nicolas Sarkozy, lagde med et fælles brev i sidste uge et pres på EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, der forsikrede, at Kommissionen var på vej med initiativer. De ville dog ikke så tvivl om samarbejdet om Schengen, der var mere nødvendigt end nogensinde.

Kommissionen lægger da også vægt på, at foranstaltninger med ny grænsekontrol skal være ekstraordinær og midlertidig. Kommissionen lægger vægt på, at spørgsmålet om asyl er et fælles problem, og at EU må øge samarbejdet med de omkringliggende lande. Det hedder samtidig, at initiativerne vil berøre:

- En gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem inden udgangen af 2012 i overensstemmelse med de grundlæggende værdier og EU's internationale forpligtelser

- En styrket grænsekontrol og ensartet forvaltning af Schengensamarbejdet for at imødegå den ulovlige indvandring, sikre, at hver medlemsstat effektivt kontrollerer sin del af EU's ydre grænser i henhold til bestemmelserne og ånden i EU-retten, og opbygge tillid til effektiviteten af EU's system til forvaltning af indvandring

- En mere målrettet lovlig indvandring til EU for at fremme indvandringen af personer med færdigheder, der er behov for i EU for at afhjælpe den forventede knaphed på kvalificeret arbejdskraft og bidrage til afværgelsen af det forventede fald i antallet af erhvervsaktive i EU

- En udveksling af bedste praksis med hensyn til medlemsstaternes tilgang til integrationen af lovlige indvandrere i EU på en måde, der maksimerer de økonomiske fordele ved indvandring, og for at sikre social stabilitet i EU

- En strategisk tilgang til forbindelserne med tredjelande i indvandringsrelaterede spørgsmål med henblik på at fremme bevægeligheden for personer gennem styrkede muligheder for lovlig indvandring, kombineret med foranstaltninger, der skal forhindre ulovlig indvandring.

Cecilia Malmström mente ikke, at medlemslandene alene kunne stå for overvågningen af de ydre grænsen og slet ikke i krisesituationer.

- Der skal også etableres indvandrings- og mobilitetspartnerskaber med lande uden for EU, så vi kan arbejde sammen. Vi skal også holde os disse langsigtede mål for øje i vores håndtering af de mere presserende behov, der er opstået som følge af uroen i Nordafrika", siger Cecilia Malmström, EU's kommissær for indre anliggender.

Kommissionens forslag kommer til debat på et snarligt møde blandt EU-landenes justist- og indenrigsministre og ventes at også komme op på det næste møde i Det Europæiske Råd.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.