Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.11.07 EU-direktivet for asylsager strammes op i 2008

28. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen siger det ligeud: Direktivet fra 2003, som skulle sikre en højere og nogenlunde ensartet standard ved modtagelsen af asylansøgere, er ikke godt nok.

Nu kommer der et nyt, sådan at EU-landene i 2010 er på et mere menneskeligt niveau. Forslaget til nyt direktiv fremsættes sommeren 2010, hedder det i Kommissionen.

Landene har haft så brede muligheder for fri udfoldelse, da de omsatte det nuværende direktiv til national lovgivning, at der reelt ikke er nået så meget.

I første fase skulle arbejdet dreje sig om tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning.

I anden fase skulle man arbejde for højere standarder, så de asylsøgende blev behandlet bedre. Det gælder områderne beskæftigelse, adgang til sundhedsydelser og retten til at bevæge sig efter ankomsten til asyllandet. Men til trods for intentionerne er der ikke sket meget.

Kommissionen bebuder nyt direktivforslag i sommeren 2008 for at stramme op.

Danmark er ikke omfattet af direktivet på grund af det retspolitiske forbehold.

Kommissionen siger i sin evalueringsrapport om det hidtidige arbejde, at landene sådan set overholder spillereglerne. Reglerne er blot for slappe til, at man når noget.

13 lande har ifølge rapporten forbedret de nationale standarder, så asylansøgerne bliver behandlet bedre. Mens ellers er der store mangler.

I syv lande opfylder myndighederne ikke det sæt af minimumsregler, der gælder. Til de lande hører både Holland, Belgien, Italien og Luxembourg. Til manglerne hører den behandling, asylansøgerne får på de centre, hvor de placeres.

Oplysninger til ansøgerne er ofte mangelfulde, og det skyldes især problemer med de forskellige sprog. I Østrig er materiale oversat til 34 sprog, men på Malta skal ansøgerne være sprogkyndige, da materialet kun er på tre sprog.

I Grækenland har asylansøgerne mulighed for at få et arbejde, men det er udelukket, hvis de kommer til Litauen.

I alt kom over 180.000 asylansøgere til EU-landene i 2006. Sverige, Storbritannien, Frankrig og Tyskland modtog flest. Sverige er det eneste land, der giver flere anerkendelser af asylstatus end afslag.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.