Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

29.08.07 EU-landene til eksamen om asylansøgere

30. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen fremlægger i løbet af de kommende uger en oversigt over EU-landenes gennemførelse af det direktiv fra 2003, der sætter minimumsstandarder for EU-landenes modtagelse af asylansøgere.

Det fremgår af et svar fra EU-kommissær Frattini til en græsk europa-parlamentariker, der vil vide hvilke lande, der bruger flest og færrest penge på beskyttelse af den enkelte asylansøger.

Direktivet beskæftiger sig blandt andet med asylansøgeres adgang eller ikke-adgang til arbejdsmarkedet og dermed den danske debat om asylansøgeres mulighed for at arbejde, mens deres sag behandles. Direktivet siger eksempelvis i artikel 11:

 

  1. Medlemsstaterne fastsætter en periode, der starter fra den dato, hvor asylansøgningen er indgivet, og i hvilken ansøgeren ikke har adgang til arbejdsmarkedet.
  2. Hvis der ikke er truffet en afgørelse i første instans et år efter indgivelsen af asylansøgningen, og denne forsinkelse ikke kan tilskrives ansøgeren, beslutter medlemsstaterne, på hvilke vilkår ansøgeren får adgang til arbejdsmarkedet.
  3. Adgangen til arbejdsmarkedet må ikke trækkes tilbage under klageprocedurerne, når en klage over en negativ afgørelse efter normalproceduren har opsættende virkning, før der er meddelt negativ afgørelse i klagesagen.
  4. Af arbejdsmarkedspolitiske hensyn kan medlemsstaterne give forrang til EU-borgere og statsborgere fra stater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold.

 

Selv om Danmark på grund af det retspolitiske forbehold ikke er bundet af det nævnte direktiv, så kan diskussionen om minimumsstandarderne og deres gennemførelse i andre lande godt få betydning for debatten i Danmark.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.