Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.11.08 Blå kort: Grænser for højtuddannede ikke-EU-borgeres arbejde

21. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet vedtog på sin samling i Strasbourg, at borgere fra lande uden for EU får ret til indrejse og arbejde, hvis de har en høj uddannelse, stor erfaring, og de på forhånd har sikret sit et velbetalt job i et EU-land.

Med 388 stemmer for, 56 imod og hele 124, der afholdt sig fra at stemme, vedtog parlamentet de såkaldte ”Blå kort”. Kortene giver borgere fra lande uden for EU ret til ophold og arbejde under særlige, stærkt omdiskuterede betingelser. Det hedder blandt andet, at borgeren skal vide, at der er tale om højt kvalificeret arbejde, og at han eller hun har både en videregående uddannelse og praktisk erfaring. Og så skal et være til en løn, der skal være mindst 1,7 gange den månedlige eller årlige gennemsnitlige løn i landet før skat. For at undgå undergravning af lønninger hedder det også, at lønnen ”ikke må være lavere end den, som en sammenlignelig arbejdstager i værtslandet får eller ville få.”

I Kommissionens forslag hed det, at det bindende jobtilbud ikke måtte være under det nationale lønniveau og være på mindst tre gange den månedlige bruttomindsteløn.

Det blå kort er gyldigt i tre år og kan forlænges. Efter de tre år kan borgeren arbejde i et andet land under særlige betingelser.

Det blå kort er kritiseret for at bidrage til hjerneflugt fra udviklingslande. Parlamentet indføjer, at medlemslande kan give afslag på ansøgninger om et blåt kort med begrundelsen, at der er mangel på den kvalificerede arbejdskraft i hjemlandet. Det hedder også, at medlemslandene ikke må tiltrække højtkvalificerede arbejdstagere inden for sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraften i hjemlandet.

Parlamentets flertal bestod især af medlemmer af den PPE-gruppen og socialisterne, der er de to største grupper i parlamentet. Fra liberale og grønne var der især kritik af de mange undtagelser og stramme regler, der bevirkede, at de højtkvalificerede fortsat rejste til lande uden for EU.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.