Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.06.07 Indvandring af arbejdskraft: Blåt kort

14. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen bebuder, at man til september er klar til at fremsætte forslag om et såkaldt grønt kort til mennesker, der gerne vil til Europa og arbejde. Dermed går en lang debat om et meget følsomt emne ind i en ny fase. Og kortet skal ikke være grønt, men blåt.

Det grønne kort, der giver udvalgte grupper en arbejdstilladelse, er en amerikansk model. Det er langt fra givet, at EU-kommissionens forslag kan gennemføres, men den voksende mangel på arbejdskraft i nogle af de 27 EU-lande er med til at skubbe forslaget frem på dagsordenen.

Mens der i en række lande er en ikke uvæsentlig folkelig modstand mod indvandring, er beslutningstagere i både Bruxelles og de 27 medlemslande fokuseret på de mange fremskrivninger af den befolkningsudvikling, der tydeligt peger på mangel på arbejdskraft.

I begyndelsen af juni bekræftede EU-kommissær Franco Frattini, der har ansvaret for det retspolitiske samarbejde, at der er et forslag på vej. Under et møde i Stockholm sagde han til Sveriges konservative integrationsminister Tobias Billström, at det ikke drejer sig om den amerikanske grøn-kort-model, men om et europæisk blåt kort, der udelukkende skal tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. Den svenske minister ser dog gerne en meget åben model for at få arbejdskraft udefra, fremgår det af den svenske Europaportalen.

 

Baggrunden

Oprindeligt fremlagde EU-kommissionen 11. januar 2005 en GRØNBOG (debatoplæg) OM EN EU-METODE TIL AT STYRE ØKONOMISK MIGRATION. Papiret er KOM(2004) 811 endelig.

Grønbogen har givet anledning til en høringsrunde, der sluttede i april 2005 med tusinder af høringssvar. Konflikten i forslaget er sammenfattet af den danske regering allerede i en orientering til Folketinget i juni 2005, efter at ideerne havde været drøftet kort i ministerrådet.

  • Der var bred enighed om, at spørgsmålet var både vigtigt og meget sensitivt, at det var nødvendigt at fastholde den nationale kompetence, og at evt. tilstrømning var styret af og gearet til de enkelte landes behov, herunder inden for særlige sektorer. Endelig kunne udveksling af erfaringer og god praksis være hensigtsmæssigt.
  • De nye medlemslande, der tog ordet under debatten, understregede på det kraftigste, at alle EU-borgere – også dem fra de nye medlemslande – skulle sikres fri adgang til hinandens arbejdsmarkeder, førend økonomisk indvandring kom på tale.

LO svarede under den danske høring om den oprindelige grønbog om arbejdskraftindvandring, at det må være op til den enkelte medlemsstat i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter at udvikle en effektiv integrationspolitik for arbejdsmarkedet. LO tager i den forbindelse også spørgsmålet om udstationering af arbejdstagere fra lande uden for EU, der opholder sig retsmæssigt i et andet EU-land op. Det må her være muligt at sikre, at de ikke underminerer løn- og arbejdsforhold (se her også portalens omtale om udstationering).

LO finder principielt, at en eventuel regulering af indvandring fra tredjelande i EU bør omfatte samtlige lande uden for EU. Men at det kan være relevant at åbne for en særlig arbejdskraft i enkelte sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.