Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.01.08 EF-domstolen: Nej til danske synspunkter på familiesammenføring

12. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen er parat til at sikre arbejdskraftens meget frie bevægelighed ved at give en ret til familiesammenføring, som tre lande var imod: Holland, Danmark og Tyskland.

Kernen i afgørelsen er, at fællesskabsreglerne kan forpligte til en familiesammenføring, selv om den nationale lovgivning ikke gør det.

Dommen faldt den 11. december 2007.

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) meddelte tirsdag den 15. januar 2008, at Danmark tager dommen til efterretning. Hun mener ikke, at den vil betyde mange flere familiesammenføringer, men at der vil være mulighed for folk, der vender hjem efter et reelt udlandsarbejde at tage deres ægtefæller med til Danmark.

Konklusionen af dommen er hårdt trukket op, at EU-landene ikke kan have regler om familiesammenføring, der er demotiverende for arbejdskraftens fri bevægelighed.

Afgørelsen kommer i en hollandsk sag, som Tjekkiet, Tyskland og Danmark blandede sig i med skriftlige indlæg.

Holland taber, og det gør også de synspunkter som Danmark og Tyskland fremførte for en mere restriktiv familiesammenføring, end EF-domstolen nu tillader.

Det er en indviklet sag, men principielt så vigtig, at den blev afgjort af EF-domstolens Grand Chamber med domstolens præsident og de forskellige afdelingers retsformænd på dommersædet.

Den hollandske statsborger R. Eind tog i år 2000 arbejde i Storbritannien. Kort efter indrejste hans datter direkte fra Surinam. Datteren Rachel, der var under 21 år, fik uden problemer opholdstilladelse i Storbritannien. Surinam, der ligger i Sydamerika, var en hollandsk koloni forud for landets selvstændighed i 1975.

Problemerne opstod, da R. Eind med sit hollandske statsborgerskab vendte tilbage til Holland. Datteren var med, og hende ville hollænderne ikke have ind.

Utallige klagemål og retssager medførte, at en række spørgsmål blev forelagt EF-domstolen, og det er her principperne om arbejdskraftens frie bevægelighed bliver understreget meget tydeligt.

Efter EF-reglerne har den vandrende arbejdstager krav på familiesammenføring. R. Eind havde krav på det under sit arbejde i Storbritannien, fordi datteren var under 21 år, og han havde krav på det, da han vendte hjem, fordi datteren stadig var under 21 år.

Det spillede i den forbindelse ingen rolle, at han efter returneringen til Holland ikke havde arbejde, men var arbejdsløs efter en sygemelding. Det afgørende for EF-domstolen er, at arbejdstageren kan have ret til familiesammenføring efter EF-reglerne, uanset hvad den nationale lovgivning siger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.