Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.01.08 EP-beskæftigelsesudvalg: Behov for indvandring og en børnepolitik

25. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg har brugt en såkaldt initiativbetænkning til at analysere de problemer, der følger af en befolkningsudvikling med flere og flere ældre mennesker.

Betænkningen udarbejdet af den franske socialist Francoise Castex blev vedtaget på beskæftigelsesudvalgets møde den 22. januar 2008 og skal i februar 2008 vedtages i plenarforsamlingen.

Vi bliver ældre og ældre, og antallet af personer i den arbejdsdygtige alder falder år for år. Ifølge en ny undersøgelse vil immigrationen kunne kompensere for de negative virkninger af den lave fertilitet og den længere forventede levetid, fremgår det af betænkningen.

Kort sagt peger betænkningen på:

  • At indvandring er en stor del af løsningen
  • Begrænsninger i muligheden for at gå på (for) tidlig efterløn/pension
  • Pensionsbonus til forældre
  • Garanteret ret til fertilitetsbehandling
  • Lettere adoptionsprocedurer for misbrugte børn
  • Straf til arbejdsgivere, der bruger illegal indvandret arbejdskraft
  • Skal løsningen findes i udlandet?

Fødselsraten på gennemsnitlig 1,5 i EU er usædvanligt lav, fremgår det af betænkningen. Den siger derfor, at der skal gøres noget for, at der fødes flere børn. Selv om det er en meget privat beslutning at få børn eller ej, og denne beslutning skal respekteres, så kan fødselskurven dog påvirkes positivt hvis der er materielle og psykologiske forhold med fordele til familier og børn

Beskæftigelsesudvalgets medlemmer efterlyser en reform af karriereplanlægningen for arbejdspladsens seniorer, 50+.

Virksomheder, der fremmer en tidlig tilbagetrækningsalder skal lægge om. På den anden side skal ældre medarbejdere, der ikke ønsker at blive på arbejdsmarkedet have mulighed for en gradvis tilbagetrækning, der også kan indebærer deltid, fjernarbejde, Job-deling.

Samtidig peger udvalget på, at man med socialpolitiske og/eller skattepolitiske ændringer kan fremme de over 65-åriges interesse for at blive på arbejdsmarkedet.
 

Indvandring

 

Betænkningen peger på, at immigration en positiv ting for det skrantende europæiske arbejdsmarked.
Omkring 56 millioner arbejdende indvandrere er påkrævet frem til 2050, for at kompensere for den faldende europæiske arbejdsstyrke. Særligt i medlemslande med meget lave fødselstal som Tyskland, Spanien, Italien og Polen, vil der være et stort behov for immigration.

En stor arbejdsstyrke bidrager til velfærden. Den er ikke alene vital for økonomien men også for skattesystemet. De penge som havner i skattekassen udgør fundamentet for de europæiske velfærdsamfund. Med de nuværende politikker vil aldringen udøve et kraftigt pres på de offentlige udgifter. Problemet er imidlertid, at mange europæere føler sig utrygge ved den stigende immigration. En Eurobarometer-undersøgelse viste at kun 4 ud af 10 europæere føler, at indvandrerne bidrager positivt til økonomien i deres lande.

Betænkningen opfordrer til, at man fra politisk hold sikrer indvandrernes sociale og juridiske rettigheder og beskytter dem mod menneskehandel og underbetalt illegalt arbejde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.