Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.04.08 Tæt på EU-enighed om illegale indvandrere

25. Apr. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Efter års stridigheder om de illegale indvandrere er EU-landenes justitsministre og Europa-Parlamentet tæt på et forlig, der både giver regler for hjemsendelser af flygtningen og regler for, hvordan de skal behandles. Under Europa-Parlamentets samling i Strasbourg forhandlede det slovenske EU-formandskab sig frem til en aftale med ordføreren for parlamentets betænkning. Forliget går nu tilbage til justitsministrene og det samlede parlament, som ventes at vedtage det.

I dag behandler EU-landene de illegale indvandrere vidt forskelligt, og der er store problemer med hjemsendelser. I Frankrig holder myndighederne højest indvandrerne tilbage i 30 dage. På Malta kan myndighederne sætte de illegale indvandrere fast i halvandet år, mens syv lande og herunder Storbritannien ikke er regler for det.

Netop tilbageholdelse af de illegale indvandrere har været et af de store stridspunkter under forhandlingerne om forslaget fra EU-kommissionen. Forliget følger justitsministrene, som på deres møde i forrige uge satte grænsen for tilbageholdelse til 6 måneder med mulighed for et år ekstra i særlige tilfælde.

Muligheden for forlængelser møder modstand i Socialistgruppen i parlamentet, hvor nogle går imod, at lande med stramme regler får mulighed for at åbne for længere tilbageholdelser. Socialdemokraternes Britta Thomsen mener dog, at der i Socialistgruppen vil være et klart flertal for forliget.

- Vi skal have løst problemerne med både asylansøgernes og de illegale indvandreres forhold. Det kan ikke være rigtigt, at de som i Danmark kan tilbageholdes i årevis i lejre, siger Britta Thomsen.

Danmarks undtagelser i EU omfatter spørgsmål om asylansøgere og indvandrere, og det beklager Britta Thomsen. Hun mener, at Danmark bør følge det forlig, der tegner sig.

Et underudvalg i Europa-Parlamentet ser på forholdene for de illegale indvandrere og asylansøgere og har netop besøgt Danmark. Og udvalget var overrasket over forholdene.

- Og jeg kan godt sige, at medlemmerne var rystede. Vi skal simpelt hen have ryddet op, så vi giver både asylansøgere og de illegale indvandrere nogle værdige forhold at leve under og ikke spærrer dem inde i årevis, siger Britta Thomsen.

Den tyske kristelige demokrat Manfred Weber tror også så på et forlig.

- Det er et godt kompromis mellem regler for hjemsendelse til de lande, de er kommet fra, og så personers rettigheder. De, der gå imod dette store europæiske fremskridt, rammer millioner af illegale indvandrere, siger Manfred Weber.

Det anslås, at der er mellem 10 og 12 millioner illegale indvandrere i EU-landene. De strømmer forsat ind især i det sydlige Europa, hvor problemerne er store.

Forliget giver mulighed for, at indvandrerne frivilligt kan rejse tilbage til det land, de kom fra, inden for en frist på fra syv til 30 dage.

Græsrodsorganisationer skal have adgang til lejre og andre steder, hvor de illegale indvandrere holdes tilbage.

Der er også regler for, hvordan forholdene skal være, når lande sender illegale indvandrere tilbage og herunder ikke mindst forholdene for børn.


Illegale indvandrere strejker

Mens EU diskuterer de illegale indvandreres forhold, strejker illegale indvandrere i Frankrig. Strejken, der er støttet af især den tidligere kommunistiske faglige organisation, CGT, rammer især hårdt inden for restaurationsbranchen og byggeriet. På fransk TV har en række arbejdsgivere udtalt sig til støtte for de strejkende. Restaurationer har måttet lukke eller arbejdet med få ansatte, fordi de har været helt afhængige af de illegale indvandreres arbejde.

Tusindvis af illegale indvandrere betaler både skat og sociale afgifter. Men selv om de har været i Frankrig i årevis, har de stadig ikke fået opholdstilladelse.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.