Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.09.09 EU-pres på lande for at tage mod flere flygtninge

02. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene tog sidste år kun imod 4.378 flygtninge fra især lejre i Afrika og Asien. Det er for lidt, mener næstformand i EU-kommissionen Jacques Barrot, der lægger op til, at de 27 lande samarbejder tættere om at tage flere flygtninge. Et udspil, som Kommissionen vedtog i dag, taler om et frivilligt samarbejde. Men meningen med forslaget er klar.

- Naturligvis er meningen at øge antallet af genbosættelser af sårbare flygtninge. Hvor mange, landene kan modtage, kan jeg ikke bestemme. Der er tale om et frivilligt samarbejde. Men vi kan oplyse om forholdene for flygtningene og problemer, sagde Jacques Barrot på et pressemøde i EU-kommissionen i Bruxelles, da han præsenterede forslaget.

Der er ifølge FN’s højkommissariat for flygtninge UNHCR, omkring 10 millioner flygtninge i verden. I Pakistan opholder der sig 1,8 millioner flygtningen og i Syrien 1,1 millioner.

Over 200.000 af flygtningene har ifølge UNHCR behov for at få ophold i et andet land, men kun 65.000 flygtninge fik bosættelse i et nyt land sidste år. Af dem tog EU-landene 6,7 procent.

Kommissionens udspil er kun rettet mod flygtninge, der opholder sig i lande uden for EU. I takt med, at der bliver flere og flere af dem, og de fleste opholder sig i lejre i fattige lande, stiger behovet for, at de rigere lande hjælper med at løse problemerne. Jacques Barrot understregede, at der ikke er tale om at fordele flygtninge eller komme med forslag til kvoter. Der er udelukkende tale om at styrke det arbejde med flygtninge, der er i gang, og gøre det mere effektivt.

I dag har ti af landene i EU er samarbejde om genbosættelser. Sverige, der har EU-formandskabet, tager imod flest flygtninge, og det svenske EU-formandskab engagerer sig i at komme videre med flygtningepolitikken i EU.


Støtte til lande, der deltager i flygtningepolitikken

Kommissionen foreslår, at der etableres en særlig ekspertgruppe for genbosættelser, der arbejder tæt sammen med FN. Gruppen kommer med forslag til, hvordan forskellige opgaver i flygtningepolitikken kan prioriteres. Det kan være hvilke geografiske områder, der størst problemer, og om der er grupper, der lider mest.

Irakiske flygtninge i Jordan og Syrien er nogle af dem, som Kommissionen i dag peger på som sårligt udsatte.

Lande, der tager imod flygtninge, kan få en støtte på 4.000 euro (30.000 kr.) per flygtning.

Kommissionen lægger også op til, at ekspertgruppen samarbejder med nationale græsrodsbevægelser og sociale parter om at få flygtningene integreret bedst muligt. Flygtningene kan også forberedes på genbosættelserne i de lande, hvor de i første omgang opholder sig som flygtninge.

Jacques Barrot fandt, at flygtningene ofte klarer sig godt i de nye lande, fordi de er motiverede og har oplevet grufulde tilstande.


Flere forslag på vej

EU-kommissionen arbejder på flere forslag om migration og asyl. Forslaget i dag løser således kun enkelte af problemerne.

Den illegale indvandring fortsætter, og Kommissionen skelner mellem dem, der er forfulgte flygtninge, og dem, der blot flygter fra dårlige levevilkår og håber på bedre tider i EU.

EU-lande ved Middelhavet modtager begge slags flygtninge. Jacques Barrot påpegede, at de nogle gange kan være bådflygtninge på samme skibe.

Kommissionen arbejder på forslag, der er rettet mod de flygtninge, der opholder sig i EU-lande. Det omfatter både måden, flygtningene behandles på, og forsøg på at få ordninger, så de fordeles mellem landene. I dag har især Malta store problemer med et voldsomt antal flygtninge i forhold til øens størrelse, og der er et pilotprojekt i gang, hvor meningen er, at flygtninge på Malta kommer til andre lande. Især Frankrig har taget mod flygtninge fra Malta. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.