Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.07.08 Uforpligtende EU-indvandrings- og asylpagt op i oktober

14. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det franske EU-formandskab har indvandrer- og asylpolitikken som et af hovedemner for det kommende halvårs EU-politik. Men en bebudet særlig pagt på indvandrings- og asylområdet har ikke længere status som et operativt forslag, der skal ændre på tingenes tilstand.

Den skal nu i stedet vedtages som et sæt uforpligtende politiske konklusioner på EU-topmødet i oktober 2008.

Forslaget blev fremlagt på et uformelt justits- og indenrigsministermøde i Cannes den 7. og 8. juli og skal førstebehandles på et tilsvarende formelt ministerrådsmøde i Bruxelles den 24. og 25. juli.

I et notat til Folketingets Europa-Udvalg noteres det, at regeringen er

” overordnet positivt indstillet over for, at der gøres en fælles indsats imod ulovlig indvandring.”

Det danske forbehold på det retspolitiske område vil ikke være nogen hindring for, at Danmark på topmødet til oktober kan tilslutte sig pagten.

Derimod er det usikkert, på hvilken måde Danmark vil kunne gennemføre det samme som de øvrige lande, hvis pagtens enkelte dele bliver til bindende retsakter.

Pagten, som franskmændene ønsker og også kan regne med at få vedtaget i den uforpligtende form, har flere formål:

  • Den skal bruges som et politisk signal til omverdenen om, at EU har en samlet politisk tilgang til at styre indvandringen
  • Den skal understrege, at der vil blive gjort en indsats mod den illegale indvandring
  • Og den skal sætte skub i den europæiske politik og den fælles indsats, man endnu ikke har været i stand til at gennemføre.

Forslaget til en pagt er opdelt i fem temaer:

  1. Lovlig indvandring og integration. EU-landene skal gøre det mere tiltrækkende for lønmodtagere og studerende at komme til Europa.
  2. Kontrol af ulovlig indvandring gennem en effektiv (tvangsmæssig) udsendelsespolitik, og afstandstagen fra legalisering af ulovligt indvandrede. Der skal lægges mange former for (handels)politisk pres på lande for at tage ulovlige indvandrere tilbage. Indsatsen mod menneskehandel, skal gives højeste prioritet alle steder.
  3. Bedre beskyttelse af Europa gennem en mere effektiv grænsekontrol, hvor de enkelte lande som ”bestyrer” af deres del af den ydre EU-grænse løfter deres opgave samtidig med, at man understreger solidariteten mellem landene. Det foreslås, at Det Europæiske Grænseagentur, Frontex, får øgede operationelle beføjelser til at kontrollere den ydre grænse, og at det på sigt eventuel undersøges, om der kan oprettes dels særlige enheder ved de østlige landegrænser og de sydlige søgrænser dels et korps af europæiske grænsevagter.
  4. Harmonisering af asylprocedurerne og
  5. Styrket indsats på området migration og udvikling.

Pagten skal ses i sammenhæng med Kommissionens to meddelelser af 17. juni 2008 på asylområdet og lovlig indvandring.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.