Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.09.09 Blandet modtagelse af fælles EU-program for genbosættelser

22. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Mens Frankrig i går forberedte aktioner mod en flygtningelejr ved Calais, diskuterede EU-landenes justits- og integrationsministre asyl- og flygtningepolitikken i EU kun et par hundrede kilometer derfra. Et nyt forslag fra EU-kommissionen om et fælles program for genbosættelser af flygtninge fik bred støtte på ministrenes møde i Bruxelles. Diskussionen viste imidlertid også, at der er forskellige holdninger i landene til EU’s flygtninge- og asylpolitik, og hvor tæt samarbejdet skal være.

Næstformand i EU-kommissionen, franskmanden Jacques Barrot, har ansvaret for asyl- og flygtningepolitikken. Han ønsker, at EU finder en fælles linje i politikken. De europæiske værdier giver EU en pligt til at tage imod forfulgte folk i verden, sagde han på et pressemøde efter ministrenes samling. Derfor håbede han, at de 27 lande hurtigt kunne blive enige om en human politik for genbosættelser af flygtninge, når det var muligt.

- Jeg håber, vi hurtigt kan gøre fremskridt, så vi i midten af 2010 kan opstille prioriteter for et program for genbosættelser for 2011, sagde Jacques Barrot.

Kommissionen lægger op til, at EU bliver enige om fælles definitioner på særligt udsatte flygtninge. Er det muligt at give flygtningene er andet sted at opholde sig, bidrager EU-kommissionen med 4000 euro fra en fælles Europæisk Flygtningefond.

Kommissionen lægger op til at større samarbejde mellem landene og en større solidaritet, så lande, der er særlige mål for flygtningestrømme, bliver hjulpet solidarisk af andre.


UNHCR støtter en EU-linje

Kommissionen lægger også op til et tættere samarbejde med FN’s Højkommissariat for Flygtninge, UNHCR. I dag har en række lande direkte aftaler og samarbejder med UNHCR, men Det Europæiske Råd vedtog sidste år en europæisk pagt om indvandring og asyl. I den indgår, at der bliver et tættere samarbejde mellem EU og UNHCR.

Kommissionen går videre og foreslår et tættere samarbejde mellem UNHCR, Den Internationale Organisation for Ind- og Udvandring, IOM, og flere andre organisationer, der i et ekspertudvalg kan fastsætte de årlige prioriteter. De kan blive udgangspunktet for EU-kommissionens beslutninger.

FN’s højkommissær for flygtninge, den tidligere portugisiske premierminister António Guterres, deltog i diskussionen blandt EU-landenes ministre og hilste det nyt forslag til genbosættelser velkomment.

Guterres sagde på et pressemøde efter rådsmødet, at han sluttede fuldt op bag ideerne i Kommissionens forslag om et bredere samarbejde og en fælles linje i EU.

- De kan blive et strategisk redskab, sagde han og påpegede, at det nuværende system med bilaterale aftaler ikke var funktionelt.


Frivilligt samarbejde

Flere ministre var skeptiske over for et nyt system, der på længere sigt kunne bryde den selvstændighed, landene i dag har på området. Et nyt, tættere samarbejde måtte stadig bygge på frivillighed, påpegede blandt andre den britiske, hollandske, franske, tjekkiske og tyske minister.

Ifølge Deutsche Welle sagde den tjekkiske minister, Lenka Ptackova Melicharova, at hun havde store diskussioner med sine modparter om, at der ikke måtte være nogen begrænsning af et lands muligheder for at vælge, hvem et land ville tage imod, hvordan landet ville gøre det, og om landet overhovedet ville modtage nogen.


Birthe Rønn Hornbæk imod fælles asylbegreb

Også den danske integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech, var skeptisk til et for tæt samarbejde. Danmark står i dag uden for hele asyl- og flygtningeområdet på grund af vore EU-forbehold, og Birthe Rønn Hornbech fandt, at det praktiske samarbejde var vejen frem.

Selv om Danmark står uden for flygtninge- og asylpolitikken, bidrager landet til at løse problemerne, påpegede ministeren på et pressemøde. Danmark og ni andre lande i EU deltager i genbosættelse af flygtninge. Danmark har modtaget 15.000 flygtninge.

Ministrene var dog enige om at gå videre med samarbejdet. EU-kommissionen fik støtte til en ide om at oprette et kontor for asylstøtte, EASO, som en del af programmet for genbosættelser. Det ventes, at kontoret begynder arbejdet til næste år.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.