Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.02.09 Arbejdsgivernes ansvar begrænses ved illegale arbejderes job

05. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, finder store mangler i det kompromis, som Europa-Parlamentet og ministrene i Rådet har indgået om at straffe arbejdsgivere, der ansætter illegale arbejdere. Arbejdsgivere, der giver arbejdet videre til underleverandører, kan også straffes, hvis underleverandørerne beskæftiger illegale indvandrere. Men dermed er ansvaret slut, og det er galt, mener EFS. For kæden i rækken af underleverandører er ofte lang.

- Derfor er forslaget ikke kun ineffektivt. Det er direkte farligt, fordi det giver yderligere motivation for arbejdsgivere til at benytte en kæde af underleverandører og postbox-firmaer for at undgå forpligtelser og blive draget til ansvar, siger faglig sekretær Catelene Passchier, EFS.

Det anslås, at der arbejder 4,5-8 millioner illegale indvandrere i EU-landene. Langt de fleste er ansat i byggeriet og på hoteller og restauranter. Løn- og arbejdsforholdene er ofte usle, men indvandrene klager ikke, fordi de frygter at blive sendt hjem. Forslaget til et EU-direktiv lægger op til, at der bliver en række minimumsstandarder for de forhold, arbejdsgiverne byder indvandrere.

Arbejdsgiverne skal kontrollere, at indvandreren har en gyldig opholdstilladelse, og at folk fra lande uden for EU opholder sig lovligt i landet. Der gælder samme regler, hvis en arbejdsgiver ansætter indvandrere for derefter at udstationere dem i et andet EU-land.

Arbejdsgiverens har dog ikke noget ansvar, hvis indvandrerens papirer var falske, og det ikke var lige til at se, at der var bedrageri med i billedet.

Den illegale indvandrer får ikke automatisk ret til ophold, hvis han eller hun har arbejdet illegalt, men alligevel har betalt skat og sociale afgifter.

Det hedder, at straffen for at beskæftige illegale indvandrere skal være både rimelige i forhold til forseelserne og samtidig have en afskrækkende virkning. Problemet med underleverandører erkendes, da underleverandører er benyttet hyppigt i flere brancher. Men ansvaret begrænses til første led i rækken af underleverandører.

EFS er tilfreds med, at der gribes ind over for det illegale arbejde. Men Catelene Passchier finder, at Europa-Parlamentet burde have strammet op og ikke blot søgt et hurtigt kompromis med ministrene.

De grønne i Europa-Parlamentet og også EFS peger på, at der ikke åbnes for, at de illegale indvandrere får lettere ved at blive legale. Samtidig beklager de grønne, at der heller ikke gives nogen garanti for, at de illegale indvandrere, der bliver udvist, får de penge med, som arbejdsgiveren skylder dem.

Den britiske grønne, Jean Lambert, finder, at mange måske vil sige, at de illegale indvandrere selv er ude om det og tager en chance og derfor ikke kan kræve efterbetalinger.

- Men Europa må gøre mere for at leve op til målene om en fælles indvandrerpolitik og sikre, at de, der har arbejdet i EU, også bliver behandlet fair og med respekt, siger Jean Lambert.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.