Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.06.07 EU-direktiv med straf til arbejdsgivere for at ansætte illegale indvandrere

16. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

I et usædvanligt hårdt sprogbrug har EU-kommissær Franco Frattini lovet et opgør med de europæiske arbejdsgivere, der beskæftiger mennesker, der ulovligt opholder sig i et af de 27 EU-lande.

Kommissionen har fremlagt et direktivforslag, som EU-landenes justitsministre første gang drøfter i juni 2007. Direktivforslaget findes på engelsk her.

Ifølge Kommissionens udspil er der behov for fælles regler, så arbejdsgiverne kan:

  • Idømmes bøder, der kan mærkes  
  • Efterbetale løn til de ansatte og efterbetale til de enkelte landes sociale sikringsordninger, obligatoriske pensionsbidrag o.s.v.
  • Miste retten til tilskudsordninger, eventuelt miste retten til EU-støtte for en længere årrække.

Den italienske kommissær, der har ansvaret for de fleste af de spørgsmål, der ligger på justitsministrenes eller integrationsministrenes arbejdsområder, oplyser desuden, at han til efteråret fremlægger et direktivforslag om retningslinjer for højtuddannet arbejdskraft, der åbner for ny, veluddannet arbejdskraft.

Sammenfattende kan man sige, at EU-kommissionen forbereder en politik, der skal hindre ulovlig lavtlønsindvandring, og en politik for indvandring af veluddannede.

 

Som direktiv-forslaget foreligger, vil det være omfattet af Danmarks retspolitiske forbehold, hvilket betyder at Danmark til sin tid ikke vil deltage i en aftale om direktivet, men stå udenfor. De samme regler kan eventuelt gennemføres i Danmark efter aftale med de øvrige lande, når deres enighed er opnået. Intet forhindrer dog, at Danmark for sit eget vedkommende gennemfører en tilsvarende lovgivning uden at være bundet til de øvriges gennemførelse.

 

Kommissærens usædvanlige sprogbrug gjaldt arbejdsgivermisbruget af den ulovligt indvandrede arbejdskraft.

- De udnyttes på slavelignende vilkår, sagde Frattini onsdag den 16. maj i Bruxelles. Han talte om lønninger på måske 30 € eller 225,00 kroner om dagen for en arbejdsdag på måske 12 eller 14 timer.

- Det er nødvendigt at erkende, at drivkraften for den illegale indvandring er nærmest vished for, at der er en arbejdsplads, som vil bruge den ulovlige arbejdskraft, sagde kommissæren.

Han mener, at der er omkring 7-8 mio. illegale indvandrere i de 27 lande, at der kommer omkring 1,5 mio. lovlige indvandrere årligt – og at 3.000-4.000 mennesker hvert år mister livet i bestræbelserne på at komme til Europa, bl.a. via de bagmandsorganiserede skibstransporter fra Afrika.

 

Læs pressemeddelelsen på engelsk her.

Det bebudede direktiv-forslag har endnu ikke været tilgængeligt for redaktionen, men når det foreligger, vil der komme et link her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.