Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

14.09.07 Nye direktiver for at få arbejdskraft til EU-landene

14. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissær Franco Frattini, der har ansvar for justits- og indvandringspolitik, bebuder nu adskillige forslag med stor betydning for arbejdsmarkedet. Forslagene var indeholdt i den omfattende tale, som kommissær Frattini holdt ved en konference om lovlig indvandring i Lissabon 13. oktober.

I korte punkter kan talen sammenfattes sådan:

  • Vi skal holde op med at tale om indvandring som et problem – vi skal bruge et nyt udtryk: EU-mobilitet.
  • Det er stadig problematisk, at mennesker uden uddannelse indvandrer i EU-landene og mennesker med uddannelse indvandrer til USA.
  • 23. oktober fremsætter Kommissionen forslag til et generelt rammedirektiv om tredjelandsborgeres grundlæggende økonomiske rettigheder, når de arbejder i EU. Frattini bemærker, at tredjelandsborgere ikke har samme rettigheder som andre på det europæiske arbejdsmarked, selv om de opholder sig lovligt i EU. Han understreger, at et kommende direktiv ikke vil definere arbejdsbetingelser og sociale sikringer for indvandrere, men at de her vil falde ind under reglerne for den lige behandling.
  • 23. oktober fremsætter Kommissionen også et forslag til et direktiv om adgangsvilkår til det europæiske arbejdsmarked for den veluddannede arbejdskraft. Der er tale om det tidligere omtalte ”blå kort”-system. Det er bemærkelsesværdigt, at justitskommissæren i sin tale ikke alene taler om at denne uddannede arbejdskraft skal have en let adgang, han taler også om kontraktforhold og lønniveau.
  • I 2008 kommer der direktivforslag om indvandring for sæsonarbejdere.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.