Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.08.08 Papirer i striden om EU-dom og dansk indvandringspolitik på nettet

06. Aug. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Folketingets EU-oplysning har lagt samtlige papirer i det hårde opgør om dansk indvandringspolitik og en nylig dom fra EF-domstolen ud på sin hjemmeside. Det gælder både dommen, en vurdering fra Folketingets EU-konsulent samt papirerne i Folketingets behandling af direktivet fra 2004.

Papirerne findes her.

En sammenfatning af reglerne om fri bevægelighed og unionsborgeres opholdsret findes her.

Det fremgår iøvrigt, at EU-kommissionen efter fire års arbejde skal give sin vurdering af, hvordan direktivet har fungeret, og at alle medlemslande skal komme med indspark til denne proces. Dermed er den politiske proces, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) bebudede i går reelt allerede i gang. Kommissionens redegørelse med mulige forslag til ændringer i direktivet ventes i november.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.