Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Legale indvandrere sikres rettigheder

16. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

16.11.2011 Borgere uden for EU får lettere ved at tage ophold og arbejde i EU og sikres samtidig en række rettigheder på lige fod med EU-landenes egne borgere. Et kompromis mellem justits- og integrationsministrene i EU og Europa-Parlamentet lægger op til en forenklet procedure for indvandringen og giver dem samtidig en række sociale rettigheder, men holder grupper som søfolk og au pairs uden for rettighederne.

Andre grupper som sæsonarbejdere og folk, der er udstationeret i et firmas egen koncern og udstationerede generelt er heller ikke med i direktivet, fordi de grupper er omfattet af andre direktiver eller forslag til direktiver, der er på vej gennem EU-systemet.

Direktivet er ofte omtalt som single-permit-direktivet, fordi det afskaffer en række af de bureaukratiske led, som folk, der søger til EU-lande, normalt skal igennem. Nu får en ansøger udstedt en samlet opholds- og arbejdstilladelse og lægger op til et fælles sæt af regler for udlændinge fra ikke-EU-lande, der opholder sig legalt i et land.

Den forenklede procedure skal gøre det lettere for EU-landene at tiltrække sig den arbejdskraft, som det på længere sigt ventes, at der bliver brug for. EU-Kommissionen, der kom med forslaget i 2007, lagde ikke op til, at forslaget skulle fastsætte, hvilke betingelser der skulle gælde for at få en arbejds- eller opholdstilladelse og heller ikke hverken antallet af tilladelser eller mængden af sociale rettigheder. Men Kommissionen ville sikre, at der blev en forenklet procedure, og at indvandrerne, der opholdt sig legalt, fik rettigheder på lige fod med de nationale borgere.

Andre forslag på vej

Socialdemokraternes Ole Christensen har fulgt forslaget tæt i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, selv om Danmark ikke er omfattet af dets bestemmelser på grund af vore EU-forbehold – ligesom Storbritannien og Irland.

- Det er alligevel vigtigt for os, at der bliver nogle rettigheder for indvandrerne og herunder ordnede arbejdsforhold, så vi ikke lægger op til social dumping i EU, siger Ole Christensen.

Han påpeger samtidig det uheldige i, at au pairs og søfolk ikke er omfattet af direktivet. Søfolkene har dog deres egne internationale regler og konventioner.

- Og så håber jeg, at au pairs ikke bare søger hertil uden at have undersøgt, hvem de skal arbejde for. Det er skidt, de ikke er omfattet, siger Ole Christensen, der samtidig håber, at man i EU bliver enige om fornuftige regler for udstationerede og sæsonarbejdere.

Ømtålelige sociale rettigheder

Direktivet sikrer, at indvandrerne ikke bliver underbetalt i forhold til et lands egne borgere. Der skal være ens arbejdsforhold og herunder også lønforhold. Indvandrerne vil også være omfattet af samme regler for opsigelse og sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, ret til at organisere og muligheder for uddannelse.

De får også ret til en række sociale ydelser og skal have deres pension udbetalt, hvis de flytter til et andet land. Flere EU-lande har haft sager ved EU-Domstolen, fordi landene har afvist at betale pension, når indvandrere er flyttet ud af landet. Direktivet sikrer, at indvandrerne også får deres arbejdsmarkedspensioner, hvis de flytter.

De har også ret til samme boligordninger og arbejdsformidling, som et lands egne borgere har. Kommissionen påpeger dog, at der ikke er grundlag for at udbetale familieydelser til personer, der kommer på baggrund af et visum eller opholder sig under seks måneder i landet eller er rejst ind i landet som studerende.

Forslaget til kompromis blev godtaget af Europa-Parlamentet, men der var både medlemmer, drer mente, det gik for langt og ikke langt nok med at sikre rettigheder. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.