Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.10.10 Asiatisk-Europæisk Folks Forum stiller krav til ASEM8

05. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Faglige og græsrodsbevægelser fra Europa og Asien stiller en række krav til de europæiske og asiatiske politiske ledere under ASEM8-mødet i Bruxelles. På en særlig samling i det Asiatiske Europæiske Folks Forum, der slutter i dag, siger de over 400 deltagere nej til den politik ud af krisen, der hidtil er ført.

I stedet for de politiske fejltagelser med handelsliberaliseringer, dereguleringer af markeder og liberaliseringer må regeringerne genvinde kontrollen med erhvervslivet og være troværdige i forhold til befolkningerne. ASEM8 er en historisk mulighed for regeringerne til at sætte ind med forslag, der går imod den sociale, økonomiske og miljømæssige krise, der øget fattigdommen, ført til tab af arbejdspladser og sendt millioner af kvinder, mænd og børn ud af samfundet.

Det særlige forum for græsrodsbevægelserne og faglige organisationer anbefalede i stedet en politik, der satte befolkningernes behov i centrum. I politikken indgik:

En afgift på finansielle transaktioner, der kunne bruges til at mindske fattigdom og forbedre klimapolitikken.

En sikkerhed gennem et valutasystem, der indeholdt en global reserve på linje med de tanker, der var oppe på det seneste møde i FN om den globale krise.

En stram regulering af de finansielle aktører, institutionerne og deres produkter.

Reformer, som ændrede den måde, de internationale finansielle institutioner blev ledet på.

Vægt på anstændigt arbejde

Få den sociale beskyttelse med i politikken på linje med tankerne i FN og FN’s Social Protection Floor Initiative. Og få politikken ind i EU’s udviklingspolitik.

Få ligestillingen ind i de nationale love.

Anbefalingerne har desuden et særligt afsnit om at gøre virksomhederne mere ansvarlige over for regeringerne. I det arbejde lægger de sociale bevægelser vægt på FN’s arbejdsorganisation ILO’s konventioner, som landene må underskrive og følge.

Blandt ILO’s prioriteter følger bevægelserne også kravene til anstændigt arbejde og herunder konventionerne om retten til at organisere sig og retten til at føre kollektive forhandlinger.

Arbejdet med en konvention om hjemmearbejdspladser må afsluttes.

Bevægelserne beklager, at de fleste lande ikke har underskrevet ILO’s konvention om beskyttelsen af indvandrere og deres familier.

Bevægelserne presser også på for at fremme en politik, der sikrer, at folk får mad, har adgang til rent vand og også et sundhedssystem.

Endelig tager det særlige forum klimapolitikken op og vil have sikkerhed for, at temperaturer ikke stiger med mere end 1,5 grad. Omstillingerne bør ske på en måde, så der skabes gode, grønne job. Uddannelse, social beskyttelse, social dialog og koordinering af industripolitikker er her afgørende.

Det særlige Folkeforum består af organisationer i både Europa og Asien. Det følger først og fremmest udviklingen i handelsrelationerne mellem Asien og Europa og de følger, de har for befolkningerne. Arbejdsforholdene og de sociale forhold har en særlig opmærksomhed. Desuden har det særlige Folkeforum øjnene rettet mod fødevaresituationen og udviklingen i klimapolitikken.

EU-Kommissionen, det belgiske EU-trio-samarbejde og også det danske udenrigsministerium støttede samlingen ligesom en lang række organisationer lige fra faglige til Oxfam og Rosa Luxemburg Stiftung.

De belgiske faglige organisationer holdt en særlig faglig dag under samlingen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.