Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

06.10.10 EU og Asien lægger pres på arbejdsministre for flere gode job

06. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den sociale dialog mellem arbejdsmarkedernes parter, opslutning til FN’s arbejdsorganisation ILO’s konventioner, anstændige arbejdsforhold og tilslutning til ILO’s Globale Pagt for Job var sammen med vægt på en retfærdig fordeling af indkomster nogle af hovedbudskaberne på det sociale område, som ledere fra EU og Asien blev enige om på ASEM8-mødet i Bruxelles.

Konklusionerne fra mødet pålægger landenes arbejds- og beskæftigelsesministre at gå videre med oplægget, når de mødes i december i Leiden i Holland. Opgaven bliver her at gå videre med at udvikle fælles strategier, få dem omsat til handling og skabe en dialog mellem arbejdsmarkedets parter og herunder også inddrage organisationer fra civilsamfundene.

Konklusionerne bliver da også positivt modtaget af både generalsekretæren for den internationale fagbevægelse, IFS, Sharan Burrow, og den europæiske EFS’s generalsekretær, John Monks.

- Vi hilser ledernes støtte til den globale jobpagt, ILO’s principper for grundlæggende rettigheder og behovet for en rimelig indkomstfordeling velkommen sammen med vægten på den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter, siger Sharan Burrow.

John Monks peger dog på, at der mangler en sammenhæng mellem konklusionernes afsnit om den sociale samhørighed og afsnittet om den økonomiske udvikling. ASEM-lederne tog ikke fat på behovet for et opgør med nedskæringspolitikken og en alternativ satsning på vækst gennem skattepolitik.

- Vi er yderst bekymrede over, at ASEM-lederne ikke tog det skattepolitikken med og behovet for at stimulere jobskabelsen gennem den, da de talte om den globale krise, siger John Monks.

ASEM-mødet lægger i stedet vægt på yderligere handelsliberaliseringer og en afvisning af en hver form for handelsprotektionisme. Parterne vil arbejde aktivt på, at de såkaldte Doha-forhandlinger i WTO munder ud i en aftale. Konklusionerne understreger også behovet for en yderligere dialog om de intellektuelle ejendomsrettigheder.

På det sociale område understreges behovet for en udvikling af den sociale beskyttelse. Og fortsatte kamp mod fattigdom.

Bæredygtigheden i produktionen betones og herunder et bæredygtigt landbrug, der lever op til krav til fødevaresikkerhed.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.