Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.10.10 Fagligt krav om social dialog i Asien-samarbejde

05. Oct. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Faglige i Europa og Asien presser på for at få den sociale dialog sat i centrum i samarbejdet mellem Europa og Asien om arbejdsmarkedet og sociale forhold. I et oplæg til ASEM8-mødet mellem de politiske ledere fra EU og Asien foreslår fagbevægelserne, at der bliver et særligt asiatisk europæisk arbejdsforum, hvor trepartssamarbejde og social dialog direkte mellem parterne bliver en del af ledelseskulturen både i de enkelte lande og internationalt.

”Politikker, der bliver formuleret og omsat i samarbejde med de sociale parter fremmer det rolige arbejdsmarked og sociale stabilitet og har muligheder for at øge både de økonomiske og sociale fremskridt,” hedder det i et oplæg til ASEM8-mødet i Bruxelles, der slutter i dag.

80 faglige organisationer fra 46 lande i Europa og Asien stod for et møde i Bruxelles som optakt til de politiske lederes topmøde. Udtalelsen fra mødet er samtidig et fælles oplæg til ASEM-landenes arbejds- og beskæftigelsesministre, der samles i Holland i december. Det bliver tredje gang, arbejds- og beskæftigelsesministrene mødes. Det første var i Potsdam i 2006 på ti-året for ASEM’s oprettelse. I 2008 blev mødet holdt på Bali.

På de hidtidige møder har ministrene netop lagt vægt på samarbejdet med arbejdsmarkedets parter. I Bali talte ministrene også for ILO’s oplæg om anstændigt arbejde, decent work, og at udveksle ideer og bedste praksis i de måder, landene udviklede deres arbejdsmarkeder på.

I det ny oplæg fra fagbevægelserne får krisepolitikken høj prioritet. Der er kritik af den måde, som landene indretter politikken på. Økonomien og stramninger af budgetter er i højsædet. Arbejdsmarkeds- og socialpolitikken halter bagefter, om den ikke er helt glemt. De politiske ledere lytter mere til erhvervslivets tilsvarende forum end til fagbevægelsernes.

- Lige siden ASEM blev oprettet i 1996 er fagforeningerne stillet ringere i forhold til den status, erhvervslivets har gennem deres Asiatiske Europæiske Business Forum, og det er ikke længere acceptabelt, siger generalsekretæren for den faglige internationale samling, IFS, Sharan Burrow.

Anstændigt arbejde for alle

Generalsekretæren for den europæiske EFS, John Monks, satte fokus på genopretningsplanerne og slog på, at den sociale dialog måtte med.

Fagforeningerne lægger som i oplægget fra græsrodsbevægelserne (også omtalt i dag) vægt på FN’s arbejdsorganisation ILO’s konventioner og deklarationer om både en social retfærdig og fair globalisering og den særlige ILO Job Pagt.

ILO har også vedtaget en særlig deklaration om anstændigt arbejde i Asien, og EU-kommissionen har sin meddelelse om anstændigt arbejde for alle.

Uddannelse får også særlig opmærksomhed. Det hedder at der er en global udfordring i at sikre uddannelse for alle, og at folk bevarer deres muligheder for at få eller fastholde et arbejde.

Fagbevægelserne ser en opgave for trepartssamarbejdet i at udbygge uddannelserne og efteruddannelserne.

Fokus på Burma

De faglige organisationer havde også fokus på forholdene i Burma. IFS var bekymret for udviklingen og sluttede op bag en ILO resolution om Burma fra 2000.

ASEM-lederne blev opfordret til at tage et totalt våbenembargo op i FN og støtte en FN-kommission, der kunne se nærmere på Burmas forbrydelser mod menneskerettigheder. Pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.