Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

05.11.07 EU-Kommissionen optrapper indsats for ”retfærdig globalisering”

05. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen opfodrer nu alle medlemslande til at undertegne en stribe af opdaterede ILO-konventioner for at bidrage til anstændigt arbejde.

Det fremgik af en tale som EU-kommissionens ansvarlige for social- og arbejdsforhold Vladimir Spidla holdt på ILO-konferencen i Lissabon 31. oktober. Talen kan læses som EU-kommissionens forsøg op at fastholde og optrappe indsatsen for en retfærdig globalisering.

Det er forholdsvis bløde initiativer, der kan sammenfattes således:

- styrkelse af samarbejdet om fælles politikker i WTO, FN, ILO og de finansielle institutioner (OECD, Verdensbanken, Valutafonden)

- Styrke dialogen om beskæftigelse og socialpolitik med de nye økonomier

- 2008 udformes en beskrivelse af de igangværende aktiviteter og hvad der kan foretages af nye initiativer på tværs af politikområderne beskæftigelse, sociale anliggender, handel, udviklingspolitik og udenrigsanliggender.

- Få medlemslandene til at undertegne, hvad der bør undertegnes på ILO-området

50 procent af verdens befolkning lever uden nogen form for social beskyttelse, og hver år dør 1,2 millioner mennesker på grund af arbejdsulykker, siger kommissær Spidla. Vi er nødt til at arbejde for retfærdig globalisering gennem ILO.

ANSTÆNDIGT ARBEJDE som begreb har været på EU’s dagsorden i adskillige år. I 2006 gjorde Kommissionen anstændigt arbejde til en del af forskellige aftalesæt på områderne handel og udvikling.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.