Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.07.07 Globaliseringsfondens første €-mio til Frankrig

02. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-kommissionen er parat med millionstøtte til franske bilarbejdere, der har mistet arbejdet på grund af globaliseringens negative virkninger.

Globaliseringsfrygt for beskæftigelsen var en medvirkende årsag til, at de franske vælgere forkastede forfatningstraktaten ved en folkeafstemning.

Nærmest samtidig med, at den nye franske præsident Nicolas Sarkozy kom hjem fra Bruxelles med den reformtraktat, der skal afløse forfatningstraktaten, besluttede EU-kommssionen at sende millioner af kroner ind på det franske arbejdsmarked for at bøde på nogle af globaliseringens konsekvenser for den europæiske bilindustri.

Beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla siger, at Kommissionen har bedt budgetmyndigheden (EU-Parlamentet og Ministerådet) om at godkende de første udbetalinger fra den globaliseringsfond, der blev vedtaget i slutningen af 2006.

Ca. 19,2 millioner kroner skal sendes til Peugeot-Citroen og ca. 9,5 millioner kroner skal bruges hos Renault. Alle steder er der foretaget så omfattende afskedigelser, at virksomhederne opfylder kravet om, at mindst 1000 skal have mist deres arbejdsplads.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.