Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.02.07 Globaliseringsfrygten ændrer EU's dagsorden

28. Feb. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De europæiske borgeres største bekymring er den globalisering, som måske tager arbejdspladsen fra dem. Det siger en del meningsmålinger, og disse målinger bruge EU-kommissionen til at justere sit arbejdsprogram for 2008 i en retning, der skal fjerne så meget som muligt af globaliseringsfrygten.


Globaliseringsfonden

Først og fremmest skal der bruges penge fra den såkaldte globaliseringsfond. Den europæiske Globaliseringsfond, EGF. Den begyndte at arbejde fra januar 2007, og der er 500 mio € på det årlige budget til at modvirke ”globaliseringstabte” arbejdspladser.  Selve oprettelsen af globaliseringsfonden er tættere beskrevet i dette Kommissionsdokument fra marts 2006.

Konkret lover Kommissionen at fremlægge to vigtige papirer i midten af 2007, så de kan bruges som grundlag for arbejdet i 2008. Kommissionen fremlagde allerede i februar 2007 en beskrivende rapport om den sociale tilstand i EU-landene. Læs pressemeddelelsen fra februar 2007, der har links til selve rapporten Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2007 – en rapport, der forelægges EU-topmødet i marts 2007.

De to papirer, der fremlægges i midten af 2007 kan betegnes som The Social reality Stocktaking og en midtvejsstatus for Den sociale Dagsorden.

Der kommer desuden en række forslag, som skal tydeliggøre EU-lovgivningen i forhold til sociale og sundhedsmæssige ydelser samt forslag til en yderligere modernisering af det europæiske arbejdsmarked efter opskriften "flexicurity".

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.