Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Regeringen blokerer for udvidet støtte til fyrede i EU

01. Dec. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

01.12.11 Danmark hører til et blokerende mindretal i EU, der stopper for udvidede rammer for støtte til lønmodtagere, der bliver fyret som følge af den stigende globalisering. En ændring af den såkaldte globaliseringsfond i 2009, der udvidede mulighederne for støtte på grund af den økonomiske krise, udløber til nytår. På EU-landenes arbejds- og beskæftigelsesministres møde i Bruxelles i dag blokerede otte lande og heriblandt Danmark for, at de midlertidige udvidelser af støtten blev forlænget med to år.

EU-kommissær László Andor beklagede i stærke vendinger på et pressemøde ved afslutningen, at de midlertidige ændringer ikke fortsatte, for krisen var ikke ovre, og der blev efter hans mening ikke mindre brug for støtten i den kommende tid. Det bliver nu op til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen at arbejde videre med forslaget under det danske EU-formandskab fra januar.

Flere landes ministre påpegede, at det gjaldt om at få et kompromis, inden Danmark tog over fra det polske formandskab, da de ikke satte større håb til et dansk kompromis.

László Andor ironiserede på pressemødet over, at lande, der havde fået støtte, var imod at forlænge de udvidede rammer. Danmark hører til de lande og har fået midler fra fonden i syv tilfælde. Foreløbig er der ifølge Beskæftigelsesministeriet givet tilsagn om støtte på 280 millioner kroner, og det forventes, at der kommer yderligere 73 millioner kroner fra fonden i 2012.

De otte lande, der blokerer, er Tyskland, Slovakiet, Sverige. Tjekkiet, Letland, Holland, Storbritannien.

- Og, sagde Andor på pressekonferencen med en skjult henvisning til skiftet i EU-formandskaberne 1. januar, da han omtalte landene: Sidst og ikke mindst Danmark.

Den tidligere danske regering var imod etableringen af globaliseringsfonden, da den blev etableret i 2006. Dengang kunne der gives støtte til især omskoling af ansatte, når en virksomhed fyrede over 1000 ansatte for eksempel, fordi den flyttede til udlandet. Støtteperioden blev sat til et år. Ændringen i 2009 pillede ved grænserne, så virksomhederne nu blot skulle fyre 500 ansatte for at komme i betragtning til støtte, og perioden for støtte blev sat op til to år.

Den danske modstand gjaldt både opfattelsen af globaliseringen, der i en række lande blev betragtet med skepsis. Desuden fandt regeringen ikke, at tankegangen om støtte gav incitamenter til at få gang i de tilpasninger til globaliseringen og reformer, som kunne forberede også ansatte på nye udfordringer.

Beskæftigelsesministeriet peger nu på, at en fortsættelse af de nuværende støttemuligheder kan give en merudgift. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.