Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

01.02.08 EU-kommissionen opprioriterer anstændigt arbejde til alle

31. Jan. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen øger nu indsatsen for ordentlige arbejdsforhold. For fremtiden skal alle politiske områder inddrage arbejdsforholdene, der er tema for den internationale dagsorden for “Anstændigt arbejde”.

Meddelelsen kom i forbindelse med en større konference, der skal tjene som inspiration til EU’s bidrag til et stormøde i FN’s særlige Komite for Social Udvikling, der holder møde i New York fra den 6. til den 15. februar 2008.

I november opfordrede EU-kommissionen alle medlemslande til at undertegne en stribe af opdaterede ILO-konventioner for på den måde at bidrage til anstændigt arbejde.

Til efteråret venter Kommissionen at kunne fremlægge en række forslag, der skal videreføre det arbejde, som Kommissionen har drevet fremad de senere år med stærk støtte fra både Europa-Parlamentet og de 27-lande, der sidst brugte EU-topmødet i december til at understrege vigtigheden af arbejdet.

Baggrundspapiret for hele indsatsen er en Meddelelse fra 2006. Det er den, der opdateres senere i år, formentlig med konkrete forslag både for arbejdsmarkedspolitikken, udviklingspolitikken og udenrigshandelspolitikken.

Beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla sagde i forbindelse med konferencen: "Det er blevet en væsentlig prioritet for både det internationale samfund og for EU at fremme anstændigt arbejde og retfærdig globalisering. Det drejer sig om at styrke den sociale dimension både i vores interne arbejde og udadtil gennem flere og bedre arbejdspladser, social beskyttelse, arbejdstagerrettigheder - og standarder for at skabe udvikling. Vi vil sammenknytte alle politikområder, så EU samlet yder sit store bidrag til anstændigt arbejde til alle også på det globale niveau.”

Udviklingskommissær Louis Michel tilføjede, at man kun kan begrænse fattigdommen i udviklingslandene ved at støtte skabelse af arbejdspladser – og anstændigt arbejde.

EU handelskommissær Peter Mandelson siger, at frihandel og retfærdig globalisering skaber arbejdspladser, og anstændigt arbejde løfter folk ud af fattigdommen uden at sætte den økonomiske vækst over styr. Derfor vil EU-kommissionen inddrage ”anstændigt arbejde” i tosidede handelsaftaler, gennem arbejdet i FN’s internationale arbejdsorganisation ILO, i toldsamarbejdet og i frihandelsorganisationen WTO, hvor EU vil forsøge at sætte den sociale udvikling på dagsordenen.


Forhistorien

EU-kommissionens ansvarlige for social- og arbejdsforhold Vladimir Spidla trak som nævnt linjerne op med en række krav til medlemslandene i november. Hans tale på ILO-konferencen i Lissabon 31. oktober kan læses som EU-kommissionens forsøg op at fastholde og optrappe indsatsen for en retfærdig globalisering.

Det er forholdsvis bløde initiativer, der kan sammenfattes således:

  • Styrkelse af samarbejdet om fælles politikker i WTO, FN, ILO og de finansielle institutioner (OECD, Verdensbanken, Valutafonden).
  • Styrke dialogen om beskæftigelse og socialpolitik med de nye økonomier.
  • 2008 udformes en beskrivelse af de igangværende aktiviteter og hvad der kan foretages af nye initiativer på tværs af politikområderne beskæftigelse, sociale anliggender, handel, udviklingspolitik og udenrigsanliggender.
  • Få medlemslandene til at undertegne, hvad der bør undertegnes på ILO-området.

50 procent af verdens befolkning lever uden nogen form for social beskyttelse, og hver år dør 1,2 millioner mennesker på grund af arbejdsulykker, siger kommissær Spidla. Vi er nødt til at arbejde for retfærdig globalisering gennem ILO.

ANSTÆNDIGT ARBEJDE som begreb har været på EU’s dagsorden i adskillige år. I 2006 gjorde Kommissionen anstændigt arbejde til en del af forskellige aftalesæt på områderne handel og udvikling.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.