Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.09.10 Nordjyske fyrede skibsarbejdere får støtte

02. Sep. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen vedtog i dag at give støtte til omskoling af arbejdere i flere industrier i Europa, der er varigt ramt af krisen. Nordjyske fyrede skibsarbejdere får således hjælp fra den særlige globaliseringsfond, der støtter fyrede, så de kan komme over i andre erhverv.

Region Nordjylland har sat en hel pakke af initiativer i gang for at hjælpe fyrede i 45 virksomheder, der havde opgaver i skibsværftsindustrien. Hjælpen anslås at koste omkring 85 millioner kroner (11,5 millioner euro). Pakken består blandt andet af supplerende almen uddannelse, uddannelse inden for den maritime industri og industri for vedvarende energi, iværksætterkurser og efteruddannelse i lokale virksomheder.

EU-kommissær László Andor sagde i forbindelse med vedtagelse af støtten, at den globale krise har ramt den europæiske skibsbygning. Den flytter til områder med lave omkostninger, især Asien.

- Det er ikke sandsynligt, at de virksomheder, der er omfattet af denne ansøgning, kommer tilbage til normal produktion, når krisen er ovre. Globaliseringsfonden kan afbøde denne dramatiske udvikling og være med til at omskole arbejdstagerne til nye job, sagde László Andor.

Kommissionen finder, at EU skal støtte den nordjyske pakke med 7,5 millioner euro (omkring 56 millioner kroner). Den går til hjælp til 951 fyrede, der anses at være dem, der har sværest ved at få nyt job.

- Det er ikke sandsynligt, at de virksomheder, der er omfattet af denne ansøgning, kommer tilbage til normal produktion, når krisen er ovre. Globaliseringsfonden kan afbøde denne dramatiske udvikling og være med til at omskole arbejdstagerne til nye job, sagde László Andor.

1.429 spanske bilarbejdere får støtte

Også den europæiske bilindustri er hårdt ramt af krisen, og det gælder ikke mindst i Spanien, der har en generel ledighed på 20 procent.

Eksporten af spanske biler faldt med ti procent, og der blev indregistreret 28 procent færre biler i selve Spanien i 2008. 2.330 arbejdere i 23 virksomheder, der udførte opgaver i bilindustrien i Catalonien, fik krisen at føle, da de blev fyret.

EU-kommissionen yder støtte til 1.429 fyrede, der er særligt vanskeligt stillede. Catalonien har sat et projekt i gang, der skal støtte de fyrede, så de kan komme over i andre erhverv. Projektet anslås at koste 4,2 millioner euro. EU vil støtte projektet med 2,7 millioner euro.

Også 839 fyrede i den portugisiske industri for halvledere får støtte til at finde nye job.

Før støtten fra globaliseringsfonden bliver udbetalt, skal den dog vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

Fonden blev oprettet i 2007 og har hidtil givet støtte til over 70.000 fyrede arbejdere i kriseramte industrier som bilindustrien, tekstilsektoren, mobiltelefonindustrien, industrien for husholdningsartikler, møbelindustrien og forlags- og trykkeriindustrien.

Fonden fik lettet sin administration under krisen og har hidtil modtaget i alt 66 ansøgninger med en samlet støtte på 373,6 millioner euro.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.