Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

20.03.07: Virksomhedernes sociale ansvar: Parlamentet kræver synlige resultater

12. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Poul Smidt, Bruxelles

Virksomhedernes sociale ansvar, VSA, har som politisk tema befundet sig i EU-systemet siden 2001. Den seneste debat om spørgsmålet fandt sted i EU-parlamentet den 12. marts 2007, hvor man på samlingen vedtog en udtalelse på basis af en betænkning udarbejdet af Richard Howitt, britisk medlem af den socialistiske gruppe. Han er nået til den opfattelse, at Virksomhedernes Sociale Ansvar ikke længere kan være en debat og et begreb, men noget, der skal give synlige resultater

Parlamentets flertal stemte for hans betænkning. Læs Europa-Parlamentets udtalelse her.

Forhandlingen og betænkningsarbejdet forholder sig til en Meddelelse fra Kommissionen fra marts 2006. Læs meddelelsen her.

Kort resume: Den vedtagne betænkning fra Europa-Parlamentet indeholder en utrolig mængde kilde-henvisningertil hele den internationale debat om Virksomhedernes Sociale ansvar, ikke alene i EU men også i OECD, FN, ILO og i private fora. Skal man i dybden med emnet er betænkningens kildemateriale formidabelt.

Betænkningen udviser en vis form for utålmodighed, idet den i punkt 7 understreger, at “debatten om Virksomhedernes Sociale Ansvar nu har nået det punkt, hvor omdrejningspunktet må skifte fra processer til resultater, sådan at virksomhedernes indsats mod social udstødelse og miljø-ødelæggelser i Europa og ude i verden bliver gennemsigtige og målbare.

Virksomhedernes Sociale Ansvar drejer sig kort sagt om, hvordan man kan påvirke eller inspirere flere europæiske virksomheder til at gå videre end, hvad der som minimum kræves ifølge lovgivningen, til gavn for samfundet og en bæredygtig udvikling.

Hvad kan man opnå med Virksomhedernes Sociale Ansvar, VSA?

Det spørgsmål har EU-kommissionen besvaret i marts 2006 i forbindelse med lanceringen af en "europæisk alliance for virksomhedernes sociale ansvar". Det hedder her, at VSA betyder:

  • Ansættelse af flere arbejdstagere fra dårligt stillede grupper
  • Investering i kompetenceudvikling, livslang læring og beskæftigelsesordninger
  • Forbedringer inden for folkesundhed på områder som f.eks. markedsføring og mærkning bedre innovationsresultater
  • En mere rationel anvendelse af naturlige ressourcer og et lavt forureningsniveau takket være investering i økoinnovation og frivillig anvendelse af miljøstyringssystemer
  • Et mere positivt billede af erhvervslivet og iværksættere i samfundet
  • Bedre overholdelse af menneskerettighederne og grundlæggende arbejdsnormer, især i udviklingslande
  • Nedbringelse af fattigdommen og fremskridt i retning af millennium-udviklingsmålene.

Pressemeddelelsen om lanceringen af den europæiske alliance kan læses her . Den har også en række henvisninger til forudgående og aktuelle initiativer om Virksomhedernes Sociale Ansvar.

Der blev som nævnt oven for også i marts 2006 fremlagt en Meddelelse fra Kommissionen: Gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse: at gøre Europa til et ekspertisecenter for virksomhedernes sociale ansvar Kom (2006) 136 endelig.

Kommissionen udsendte allerede i 2001 en såkaldt Grønbog, der svarer til et debatoplæg om en fælles strategi for virksomhedernes sociale ansvar. Grønbogen findes på engelsk her.

I 2002 udsendte Kommissionen Meddelelse fra Kommissionen om Virksomhedernes sociale ansvar: Virksomhedernes bidrag til bæredygtig udvikling

Denne meddelelse blev sendt til Høring og der indkom over 250 høringssvar, kun få fra Danmark, men mange fra de meget store europæiske høringssvar. Alle svarene findes her.

Den 10. januar 2002 sendte Landsorganisationen i Danmark et 10 sider langt høringssvar, der påpegede at Kommissionen ikke lagde tilstrækkelig vægt på fagbevægelsens rolle og underspillede virksomhedernes miljømæssige ansvar . Læs.

Også Dansk Arbejdsgiverforening, DA, sendte et høringssvar .

Kommentar:

Hvis man sammenligner de forskellige udspil og debattens forløb, er det tydeligt, at Meddelelsen fra 2006 bringes ind i en sammenhæng, der ikke nævnes i 2001 og 2002.

Nu er det et spørgsmål om at bringe Virksomhedernes sociale ansvar ind som en del af bidraget til at skabe vækst og beskæftigelse – den såkaldte Lissabon-proces, der står meget højt på den europæiske dagsorden. Om Lissabon-processen kan læses her.

Det er også et spørgsmål om at bringe Virksomhedernes sociale ansvar ind som en del af den politik, hvor EU vil modvirke globaliseringens negative virkninger.

"Virksomhedernes Sociale Ansvar er også at betale skat" Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i Bruxelles torsdag den 8. marts 2007 .

I forbindelse med EU-topmødet i Bruxelles i begyndelsen af marts 2007 blev statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) stillet over for en række spørgsmål om de store danske virksomheder, der i en årrække ikke har betalt skat.

Statsministeren var åbenlyst utilpas ved, at store velrenommerede danske virksomheder tilrettelægger deres regnskaber sådan, at der ikke bliver en indtjening, der skal beskattes i Danmark. Hans linje i besvarelsen var, at han regnede med at alle regler blev overholdt, og at regeringen i øvrigt havde et udspil til erhvervsskat på bordet.

På det direkte spørgsmål om det ikke hører til virksomhedernes sociale ansvar at betale skat, svarede Anders Fogh Rasmussen: " Jo".

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.