Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

11.05.09 EU går øst – partnerskabs- og energiaftaler

11. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landene åbner for tættere og tættere samarbejde med en række lande, der tidligere var en del af Sovjetunionen. På et særligt topmøde i Prag den 7. maj strammede EU sin naboskabspolitik med en egentlig partnerskabsaftale med seks lande, Ukraine, Hviderusland og Moldavien og Kaukasus-landene Georgien, Armenien og Aserbajdsjan.

Aftalen går videre end den normale naboskabspolitik. Den lægger op til både bilaterale samarbejder mellem landene og multilateralt samarbejde om spørgsmål som økonomi og økonomisk integration, samarbejde om retlige spørgsmål og international ret for at løse tvister på en fredelig måde, og også sociale og regionale spørgsmål.

Forholdene mellem EU-landene og de seks lande i øst og sydøst er vidt forskellige. Derfor lægger aftalen også op til, at landene udvider det indbyrdes samarbejde. Det kan være om friere forhold for handel, friere forhold for bevægeligheden for eksempel gennem en mindre stram visa-politik.

Topmødet blev holdt dagen før, EU underskrev en erklæring med både Aserbajdsjan, Georgien, Egypten og Tyrkiet om den planlagte Nabucco-pipeline fra Aserbajdsjan gennem Tyrkiet og videre til EU-landene. Ledningen skal gøre EU mindre afhængig af gas fra Rusland gennem Ukraine.

Den særlige pipeline er stærkt omdiskuteret og er flere gange blevet erklæret død. Men behovet for større sikkerhed for energi er så stort, at EU er gået videre med planerne for den særlige sydlige korridor. På mødet i Prag deltog også flere centralasiatiske lande, men både repræsentanterne for Usbekistan, Turkmenistan og Kasakhstan afviste at skrive erklæringen under.

Formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, sagde efter mødet, at der nu alligevel var gjort fremskridt, da man havde juridiske, økonomiske og politiske rammer for projektet.

Det er meningen, at opførelsen af den særlige pipeline skal begynde i 2011 og være færdig i 2014.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.